NEDERLAND WADDEN 24/08/2019 TOT 30/08/2019

Paul Maertens

“WADDEN-VAAR-VOGEL-week”

Met 20 Mergussers trokken we naar Harlingen op vaarvakantie naar de Waddenzee, Unesco werelderfgoed. Vanop de ‘Rea-Klif’ een tweemastklipper, waren we getuige van het jaarlijks weerkerend fenomeen van de vogeltrek, voornamelijk de steltjes; in een voortdurend wisselend landschap van eilanden, zee en de onmetelijke kwelders. Veel leesplezier van de hand van Kathleen!

NEDERLAND_19 KC_PM

VERSLAG VAN EEN ZEILKAMP OP DE WADDEN