Blikvangers van 1/06 tot en met 7/06/2020

Machteld Kaesemans

Opnieuw werd er een zeer zeldzame Roze  Spreeuw gezien net als vorige week. Een Lachstern was de volgende zeldzame  vogel. Voor de rest waren er veel waarnemingen en waarnemers. Er werden nog enkele Grote Zilverreigers gespot, steeds zeer mooi en opvallend wegens hun grootte en het witte kleed. Enkele Kraanvogels waren nog op doortrek, de Purperreiger werd ook nog even gezien en aan Weiden ’t Pompje  zaten er op 7/06 nog 40 Grutto’s. Talrijke Visdiefjes bevinden zich op het Broedvogeleiland in Het Zwin net als Kleine Mantelmeeuwen.

In onze tuinen en bossen zorgt de Grote Bonte Specht voor de voortplanting. De Kleine Bonte, de Groene en de Zwarte Specht werden eveneens genoteerd. Als laatste een mooie foto van de roemrijke Nachtegaal.

Kijk naar de waarnemingen van deze week want er werd nog heel wat gezien en genoteerd.

Tot de volgende  en veel groetjes van Machteld.

Kraanvogel

© Marnix Vyncke

Purperreiger / Grutto

© Johan Buckens / Herman Blockx

WAARNEMERS:

Alain Coorens, Albert Neyt, Annie Dewulf, Anthony Maes, Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Arthur Floren, Augustijn De Ketelaere, Bart Reckelbus, Bart Verstraete, Beheerovereenkomsten VLM regio , West, Bernadette Bonants & Hans Manni, Bernard Miserez, Bert Jonckheere, Beyne, Birger Calis, Bjorn longueville, Boris Barov, Bregt Desmet, Carine Van Goethem, Carl Vertommen, Catherine Matthys, Catherine Priem, Christine Petras, Daan Dekeukeleire, Daniël Wybo, Danny Claeysier, Danny Dewulf, Deseure Noel, Desmedt Ronny, Didier Spruyt, Didier Vereecke, Dirk Pottier, Dirk Vanpaemel, Dirk Vercoutter, Dirk Werbrouck, Dominique Demeulemeester, Dominique Verbelen, Donald Dupon, Dries Candaele, Dries Devos Eddy Becue, Elie Desmet, Elisabeth Fraeyman, Els, Els Ameloot, Emilie, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Eric Stienen, Erik De Meersman, Erwin Derous, Erwin Sys, Ewout Ickxs, Fabien Bonte, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Fons Verheyde, Fournier Sabine, Francis Minnebo, Frank De Scheemaeker, Frank Debeil, Frank Vanminsel, Franky, Fre D B , Frederik Madou, Frederik Van Den Berghe, Gabriel Vanhulle, Geert Carette, Geert De Clercq, Gerry Neirinckx, Gilles Bavay, Gilles Paelinck, Gregory Mortier, Guido Orbie, Guido Rappé, Hanneke Borghouts, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Matheve, Hans Ooms, Hans Van Parys, Hans Vansteenbrugge, Harry Vandecnocke, Hendrik Borglevens, Hirdmenn M., Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, J. Carney, Jacxsens Bruno, Jan, Jan De Vlaemynck, Jan Debonnet, Jan D’hondt, Jan Seys, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jasper Vandecasteele, Jean Devillers-Terschuren, Jean-Pierre R., Jens Derycker, Jeroen Desloover, Jo, Johan Buckens, Johan Debuck, Johan Devos, Johan En Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Johan Vandepitte, Johan Vervaeke, Jonathan Brutin, Jos Simons, Jp Valentin, Jürgen De Witte, Jurgen Lisabeth, K. Verstraete, Karel Tack, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Klaas Debusschere, Klaas Dekeyser, Koen Baute, Koen Detavernier, Koen Maréchal, Koen Verbanck, Koenv, Kris De Wit, Kristof Hurtekant, Kurt Goegebeur, Kurt Van Damme, Lenoir Jurgen, Leo Declercq, Lieven De Temmerman, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Maarten Ameye, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Delva, Marc Merckx, Marc Nollet, Marc P, Marc Vandamme, Marcel Pottier, Mark Logghe, Marnix Vyncke, Mathieu Decoene, Mauro Buckens, Maxime Nauwynck, Michel Gilté, Michel Louette, Michiel Soubry, Mylle Johnny, Natuurliefhebster, Nick Campe , Nick Vanclooster, Nico Willaert, Norbert De Clercq, P Vercruysse, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Maertens, Paul Moeyaert, Philibert Moeyaert, Philip De Somer, Philippe Deprez, Pierre Blockx, Pierre Devillers, Pierre Leprince, Piet Allegaert, Pieter Van Hauwaert, R. De Jaegher, Resteau Nathalie, Rik De Baere, Rik Vande Kerchove, Rita Colliers, Rob Remmerts, Robbe Cool, Romain Deloof, Ronald Geneyn, Ruben Saey, Rudy Deplae, Rudy D’hondt, Sam, Sam Dewanckele, Sara Monsieurs, Sebastiaan Stevens, Sofie Devriese, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Cooleman, Strubbe Peter, Sven Maly, Tine Devroye, Tony Parmentier , Valérie Goethals, Vanacker Johny, Vandamme Thierry, Vandenbroucke Lukas, Vantorre Rudi, Verduystert J.P, Vic Puype, Walter Heynderickx, Ward Dubois, Wdesmet, Willem Jans, Willy Dias, Willy Missinne, Wim Rommel, Wim Trio, Wouter Faveyts, Wouter Van Gompel.

Lachstern

© Johan Buckens

Visdief

© Wim Deloddere

Kleine Mantelmeeuw

© Herman Blockx

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Grote Bonte Specht / Juveniel

© Marc Nollet

Kleine Bonte Specht

© Antoine Cornelis

VOGELLIJST:

Kwartel, Zomertaling,, Geoorde fuut, Lepelaar, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Wespendief,  Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Steltkluut, Strandplevier, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Lachstern, Dwergster, Grote stern   Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Bijeneter, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht,  Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Fluiter, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Witsterblauwborst, Nachtegaal,  Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Noordse kwikstaart, Kruisbek,  Goudvink, Appelvink.

Nachtegaal

© Wim Trio

Bovenste foto: Grote Zilverreiger: © Tony Parmentier

Machteld Kaesemans 9/06/2020