Bijzondere Broedvogels – oproep/mededeling van Natuurpuntstudie Nationaal – Gerald Driessens

Frank De Scheemaeker

2016-02-22 Velduil1 Marnix Vyncke

Foto – Velduil – archief Mergus

Bijzondere broedvogels

Een 100-tal broedvogelsoorten worden opgevolgd via het project Bijzondere Broedvogels (BBV), waaronder bijna 70-tal zeldzamere broedvogels, 14 koloniebroeders en 14 exotische soorten. Dit zijn doorgaans soorten die al aardig wat worden ingevoerd, maar meestal zonder de waardevolle broedcodes. Die soorten willen we nu in de aandacht zetten. Zo zal binnen de geldige (SOVON) broedperiode bij het invoeren van de betrokken soortnamen voor deze soorten een rode pop-up tekst verschijnen. Waarnemers worden op die manier aangemoedigd om een zo correct mogelijke broedcode te selecteren in het venster Gedrag (dit zijn de 15 codes van ‘Adult in broedbiotoop’ tot en met ‘Bezet nest met jongen’). Om alle kansen te benutten, betrokken we ook Natagora in dit proces voor de Waalse broedvogels. Deze pop-up teksten verschijnen vooralsnog alleen bij online invoer. Ook waarnemers die mobiel invoeren willen we verzoeken om zoveel mogelijk de juiste broedcodes te gebruiken wanneer territoriale gedragingen worden waargenomen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.