Ook MERGUS ondertekent het Jachtontwerp Vogelbescherming

Marc Nollet

 
 

Het “Jachtopeningsbesluit 2008 – 2013” loopt af op 30 juni 2013! De Vlaamse regering moet dus een nieuw besluit nemen voor de periode 2013 – 2018. Vogelbescherming Vlaanderen vzw is van mening dat de jacht tot een minimum moet worden beperkt en enkel in omstandigheden kan worden getolereerd wanneer alle beschikbare alternatieven hebben gefaald.

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw doet in een document aan de Vlaamse regering enkele wetenschappelijk onderbouwde voorstellen betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest. Het gaat hierin vooral over het NIET openen van de jacht op patrijzen, vossen en steenmarters en het afschaffen van de bijzondere bejaging van vossen.

 

MERGUS onderschrijft – samen met 67 andere organisaties – de voorstellen van Vogelbescherming Vlaanderen vzw. Het document met alle voorstellen kan hier gedownload worden.