Resultaten watervogeltelling oktober 2019

Marc De Ceuninck

 

De telling van oktober verliep vlotjes, het was heel aangenaam tellen.

De aantallen lagen eerder laag, maar toch iets hoger dan vorig jaar en met toch wel enkele leuke uitschieters erbij. We telden in totaal 21900 watervogels (excl. wilde ganzen) ! Vorig jaar moesten we tevreden zijn met ca 19300 vogels…dus we gaan er weer op vooruit!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Achterhaven ZEEBRUGGE 3072
2 Uitkerkse Polder Uitkerke 2690
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2185
4 Weiden STALHILLE 990
5 Golf SIJSELE 679

Toch wel heel bijzonder voor onze telling is het vernieuwde Het Zwin KNOKKE-HEIST”……een stijger met stip. Het gebied leverde in de telling een massa leuke topcijfers op onze steltjes. Ze komen straks aan bod.

De top 5 van de talrijkste soorten zijn eerder de klassiekers :

1 Wilde Eend 6602
2 Meerkoet 2435
3 Smient 1529
4 Kievit 1446
5 Wintertaling 1133

 Dodaars en fuut deden het vrij normaal. Voor het overige moesten we tevreden zijn met 1 kuifduiker en 2 geoorde futen.

Vorig jaar telden we met 779 aalscholvers een record, nu zitten we weer op normaal met 322 exemplaren.

De reigers breken alle records voor een oktobertelling. We telden 43 kleine zilverreigers ( vorig hoogste aantal voor oktober 32ex. in 2017 ) en 58 grote zilverreigers ( vorig hoogste aantal voor oktober 43ex. in 2017 ). Met blauwe reigers haalden we nog nooit 200ex , we telden er nu 241! Ook de 19 lepelaars zijn buitengewoon veel voor een oktobertelling….

Bij de eenden scoren soorten als wilde eend, pijlstaart, tafeleend en slobeend vrij normaal. Smienten ( 1529ex ) doen het iets beter dan vorig jaar. Vrij hoge aantallen zijn er met bergeend ( 421ex ), krakeend ( 220 ex ), wintertaling ( 1133 ex ) en kuifeend ( 787 ex ).

De 3 casarca’s en 3 carolina-eenden zijn schaars bij ons, als ze al niet ergens ontsnapt zijn.

De tellingen in het vernieuwde Het Zwin KNOKKE-HEIST” droegen zeker bij tot heel leuke aantallen bij de steltlopers.

Topaantallen voor oktober zijn oa kluut ( 62 ex ), bontbekplevier ( 113 ex ), zilverplevier ( 111 ex ), kanoet ( 2 ex ) en bonte strandloper ( 396 ex ). Het was van jan 2015 geleden dat er nog een kleine strandloper geteld werd. Er waren nog behoorlijk hoge aantallen grutto ( 16 ex ) en rosse grutto ( 23 ex )

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn : 39 zwarte ruiters, 52 tureluur, 4 groenpootruiters, 3 bokjes, 47 watersnippen, 12 witgatjes en 4 oeverlopers…..

 

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- oktober 2019