Resultaten watervogeltelling februari 2020

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in februari  32900 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen), dit is iets meer dan vorig jaar.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 13475
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2026
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1013
4 Poldercomplex DUDZELE 955
5 Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST 863

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 10339
2 Wilde Eend 4515
3 Kievit 4126
4 Wulp 2555
5 Meerkoet 2341

 

Er werden geen duikers opgemerkt, bij de fuutachtigen  enkel dodaars ( 136 ex ) en futen ( 222 ex. )

Net als in januari telden we eerder weinig aalscholvers (380 ex ).

Er zaten eerder veel 23 kleine zilverreigers.  Voor grote zilverreiger ( 63 ex ) en blauwe reiger ( 180 ex ) zaten we op recordhoogtes voor februari. We hadden ook relatief veel ooievaars ( 35ex  ).  

Bij de zwanen  telden we enkel knobbelzwanen, een 60-tal.

De rallen zitten op de klassieke aantallen.

De meeste eenden halen vrij normale aantallen.  Soorten die het relatief goed doen zijn bergeend (709 ex ), krakeend ( 602 ex ) en wintertaling ( 2067 ex ). De 6 toppereenden op Roksemput en een zwarte-zee-eend in de Achterhaven zijn meer dan het vermelden waar!!

 Verder geen echte uitschieters bij de steltlopers . Net als vorige maand opnieuw een groot aantal bokjes ( 34 ex ) en watersnippen ( 49 ex ), hoofdzakelijk in Vloetemveld. Voor het overige toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 83 kluten,  63 bontbekplevieren, 1 kanoet ( in Zwin ) , 31bonte strandlopers,  11 zwarte ruiters, 113 tureluurs…… en  slecht 1 witgat.

 

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- februari 2020