Resultaten watervogeltelling februari 2021

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in februari deze keer  47202 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ). Een heel mooi aantal in vergelijking met de vorige jaren..

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er  ( door de winterprik ) anders uit dan gewoonlijk. De traditioneel drukste gebieden, nl Uitkerkse Polders en Achterhaven schuiven naar plaatsen 3 en 4. Het Zwin in de nieuwe nummer 1!

 

1 Het Zwin KNOKKE-HEIST 4804
2 Put VLISSEGEM 4613
3 Uitkerkse Polder UITKERKE 4506
4 Achterhaven ZEEBRUGGE 2439
5 Poldercomplex Damme West DAMME 2329

 

In de top 5 van de talrijkste soorten  deze februarimaand verschijnt krakeend voor het eerst:

1 Smient 22157
2 Wilde Eend 7156
3 Meerkoet 3075
4 Wintertaling 1945
5 Krakeend 1879

 

De winterprik van het telweekend zorgde toch voor enkele verschuivingen bij sommige soorten.

Bij dodaars en futen halen we vrij normale aantallen. Voor het overige 2 geoorde futen en geen duikers in ons lijstje.

Traditoneel bereikt de kleine zilverreiger zijn laagste aantal in februari, maar de terugval tot 4 ex. was nu wel erg groot. Grote zilverreiger hield wel aardig stand in de koude met 53 ex. We telden geen enkele lepelaar meer en slechts 1 koereiger. Opstekers waren 2 roerdompen en 1 kwak

Bij de zwanen  hadden we een echte uitschieter met 70 kleine zwanen.

Is het toeval of was het de winterprik….we hadden eerder weinig waterhoenen ( 499ex)  en veel meerkoeten (3005 ex).

 

 

Alle eenden scoren relatief hoog. Ik vermeld graag enkel nieuwe recordaantallen voor onze tellingen: bergeend met 967 ex (926 ex in jan 2001 ) , krakeend met 1879 ex (1243 ex  in feb 2010 ).  Ook smient ( 22168 ex ), wilde eend ( 7173  ex ) en tafeleend ( 160 ex ) scoren hoog. De winterprik leverde ook hele toffe soorten als 2 grote zaagbekken, 2 eiders, 2 toppers en 5 nonnetjes.

Ik vond het wel een echt snippen weekend….we telden maar liefst 202 watersnippen en 136 houtsnippen. Het vorige topaantal dateert van januari 2008 met maar liefst 14 houtsnippen

Voor het overige nog  heel wat mooie, hoge aantallen. Met 1287 bonte strandlopers bevestigen we de topaantallen voor die soort dit seizoen. Ook relatieve hoge cijfers voor kluut ( 240 ex ), zilverplevier ( 221 ex) en scholekster ( 922 ex). Een dieptepunt is er voor de kievit, slechts 342 ex.

Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 10 kanoeten, 5 paarse strandlopers, 23 kemphanen, 19 zwarte ruiters, 143 tureluur,  25 steenlopers, 18 Ijslandse grutto’s……

En ja, de lente was dichtbij met 37 grutto’s…

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- februari 2021