Resultaten watervogeltelling december 2023

Marc De Ceuninck

 

Zonder overdrijven kunnen we de decembertelling een echte toptelling noemen. We telden immers 53298 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen ). De voorbije jaren lagen de aantallen voor december meestal in de 30-duizend. Oude toptellingen in december waren 2017 met 50845 ex of 2012 met 58392. We haalden 58 soorten …..

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 18384
2 Het Zwin KNOKKE-HEIST 6373
3 Achterhaven ZEEBRUGGE 2635
4 Kwetshage VARSENARE 2060
5 Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST 2056

 

Daaruit blijkt nog maar eens het grote belang van de natuuraanpassingen in onze regio van de laatste jaren!

De top 5 van de talrijkste soorten zijn globaal dezelfde als de vorige jaren.

1 Kievit 12801
2 Smient 12215
3 Wilde Eend 7660
4 Wintertaling 4176
5 Meerkoet 3215

Klassiek voor een decembertelling zij het kleine aantal dodaars ( 94 ex ). We telden ook relatief weinig futen ( 301 ex) en slechts 1 geoorde fuut. In het havengebied van Zeebrugge waren de uitschieters 1 ijsduiker en 2 parelduikers.

Traditioneel tellen we in december ook weinig aalscholvers, maar de 259 ex zijn wel het laagste aantal van de laatste jaren.

We telden een mooi aantal knobbelzwanen , nl 67 ex. Er zaten geen kleine zwanen.

De 105 koereigers zijn alvast het grootste aantal ooit voor een decembertelling. Kleine zilverreigers ( 39 ex ) scoren eveneens hoog, net als  de overwinterende ooievaars ( 16 ex ) . Er zat nog 1 lepelaar en opnieuw 1 kwak  in de regio.

Een kraanvogel in de Uitkerkse polders is uiteraard een rariteit.

De resultaten bij de eenden volgen de algemene trend en zijn dus meestal topresultaten. Een record over alle vroegere tellingen heen is er voor de 4176 wintertalingen. Topresultaten voor december zijn er voor smient ( 1245 ex), slobeend ( 1062 ex ) , pijlstaart ( 226 ex ) en krakeend (  1374 ex) . Die krakeenden scoren zowat elke telling een record, Het wordt mogelijks de vogel van het telseizoen….. De tafeleenden doen het ook zeer goed met 125 ex en dit is veel. Besluiten doen we met 29 brilduikers en 2 grote zaagbekken.

Bij de steltlopers hebben we ook meestal heel mooie , hoge aantallen. Enkel kluut ( 166 ex ) scoort eerder laag in vergelijking met de laatste jaren. Een topresultaat is er voor  de kievit met (12801 ex ). Dit aantal is heel hoog en bepaalt mee het grote eindtotaal van de decembertelling Vorig jaar stond dit aantal in vriesperiode op slechts 844 ex.

Hele mooie aantallen zijn er met 1516  bonte strandlopers, 45 rosse grutto’s, 329 tureluurs en 201 steenlopers.

Nog leuke waarnemingen zijn  : 987 goudplevieren, 15 drieteenstrandlopers, 9 paarse strandlopers, 32 kanoeten, 2 oeverlopers maar slechts 54 watersnippen. Voor december is een grote stern uniek!!!

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- december 2023