Resultaten watervogeltelling november 2023

Marc De Ceuninck

 

De telling van november verliep niet steeds even leuk. De regen viel op sommige momenten met bakken uit de lucht. Niet altijd even aangenaam.…….Ondanks die hevige regenval zijn de resultaten uitzonderlijk en verrassend hoog, mooi verdeeld over de meeste soorten.

In totaal werden er in november 41885 watervogels geteld (excl. wilde ganzen en meeuwen ) . We haalden 53 soorten. Vorig jaar stond de teller in november op 30007……November is de laatste jaren goed voor 25000 tot 30000 vogels. De vorige toptelling voor november was in  november 2014 met 38367 ex.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 13243
2 Het Zwin KNOKKE-HEIST 5640
3 Achterhaven ZEEBRUGGE 2451
4 Kwetshage VARSENARE 1902
5 Put VLISSEGEM 1210

 

De klassieke top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 8229
2 Kievit 7450
3 Smient 6754
4 Wintertaling 4418
5 Meerkoet 2653

 

We noteerden een recordaantal futen ( 412 ex ) vooral in de Achterhaven en op ZeekaneelMeestal kan ik hier vermelden dat er geen duikers waren, nu een uniek gegeven met zowel 1 roodkeelduiker, 1 ijsduiker en 1 parelduiker. Trouwens de vorige waarneming van parelduiker tijdens de tellingen dateert van januari 2011!!!!

We telden slechts 269 aalscholvers, dit is een heel laag aantal!!.

De eerste kleine zwaan is er dit seizoen wel vroeg bij.

De mooie aantallen reigers zijn we ondertussen wel gewoon, maar 225 koereigers kunnen we wel niet gewoon noemen, dit is net onder het record van vorige maand! In die periode van het jaar zijn de 14 lepelaars ook wel uitzonderlijk. Net als vorig jaar telden we ook 1 roerdomp.

Het hoge aantal watervogels komt duidelijk naar voor bij de eenden. Bijna alle soorten verpulveren de gebruikelijke novemberaantallen. In oktober waren krakeend en tafeleend opvallende stijgers in aantal. Dat blijft nu ook zo. De 926 krakeenden zijn een novemberrecord en om 76 tafeleenden te tellen moeten we ook enkele jaren terug. Verder hebben we hele mooie, tot uitzonderlijke aantallen bij wintertaling ( 4418 ex) , slobeend ( 1033 ex ) en pijlstaart ( 309 ex ). De  3 zwarte zee-eenden zijn zeker uitzonderlijk.

Bij de steltlopers geen echte grote verrassingen, wel relatief hoge aantallen. Om er zo enkele te noemen : kemphaan ( 65 ex ), goudplevier ( 1090 ex ), kluut ( 67 ex ) en 1440 bonte strandlopers.  Verder vermeld ik nog 31 zwarte ruiters, 1 groenpootruiter, 1 oeverloper en 1 kleine strandloper.

Ook werden nog 2 visdiefjes en 2 Noordse sterns gespot.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- november 2023