BROEDVOGELRESULTATEN LISSEWEGE

Marc Nollet

Foto Marc Nollet

Hierbij de voorlopige broedvogelresultaten Eendenkooi Lissewege en Monnickenmoere Lissewege verzameld door Paul D’Hoore.

 • kleine karekiet: 22 zp (5 zp eendenkooi, 5 zp Monnickenmoere, 12 zp er buiten)
 • bosrietzanger: 5 zp (2 zp eendenkooi, 3 zp kanaal)
 • braamsluiper: 1 zp kanaal
 • nachtegaal: 1 zp kanaal (einde nabij bunkers)
 • cetti’s zanger: 3 zp kanaal (geen meer in eendenkooi door afgraving)
 • ransuil: 1 kp kanaal
 • torenvalk: 1 kp
 • rietzanger: 2 zp eendenkooi
 • canadagans: 1 kp
 • bergeend: 2 kp met jongen
 • grutto: 0!
 • tureluur: 6kp (1 kp eendenkooi, 3 kp monnickenmoere, 1 kp er buiten)
 • kievit: 1 kp!
 • kleine plevier: 2 kp (waarschijnlijk geen geslaagde broedgevallen)
 • kluut: 13 kp (6 kp monnickenmoere, 7 kp eendenkooi)
 • rietgors: 4 zp
 • scholekster: 2 kp (1 kp eendenkooi, 1 kp monnickenmoere)
 • spotvogel: 2 zp kanaal