STEENUIL DAMME – Telresultaten

Machteld Kaesemans

Hallo Iedereen,

Na drie  jaar intensief en gestandaardiseerd inventariseren (2009, 2010, 2011)  in Brugge en Damme ben ik blij en fier de Damse resultaten te mogen voorstellen.

In het totaal werden 18 km2 kleinschalig landschap geteld: rond stad Damme hok D1 (4 vierkante Km), D2, D3 (idem), D4 (idem), D4bis (2 km2. Totaal dus 18 km2  biotoop. Mogelijke dubbeltellingen werden geëlimineerd !

Resultaat 2009: 56 kp

Resultaat 2010: 61 kp.

Resultaat 2011: 80 kp.

Ondanks twee koude winterhalfjaren een opvallende stijging. Een tiental nestkasten bleven zelfs nog onbewoond.

Deze stijging staat in fel contrast met de gegevens van Brugge, waar alles nog niet geteld is.

Brugge kent op het eerste gezicht een gestage populatiedaling.

Deze goede Damse cijfers zijn zeker voor een groot deel  te danken aan de niet aflatende invloed van Natuurpunt op het landschap.  Het inrichten van de streek, beheerswerken, kleine landschapselementen in stand houden en uitbreiden heeft succes gekend.  De Damse vrijwilligers zullen zelf beter inzicht hebben in hun realisaties, maar het is zeker een verwezelijking dat ze voor een groot deel op hun naam kunnen zetten !

Proficiat aan alle tellers en natuurbeschermers !

Philippe Martens  13-06-2011.