OPROEP TOT MEDEWERKING: HET ABV of ALGEMEEN BROEDVOGEL PROJECT

Frank De Scheemaeker

 

 

 

 

 

NBO NATUURPUNT VOGELWERKGROEP

 

Hoys allen

 

Mogen we jullie medewerking vragen voor het ABV of te Algemeen Broedvogelproject dat in 2007 werd opgestart en dus al  6 telseizoenen achter de rug heeft.

 

Het project wil volgende doelstelling realiseren:

 

–          Het bestuderen van langetermijns aantalsontwikkelingen van 101 algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen

–          Het beschrijven van de verspreiding van de soorten

–          Het bestuderen van de relatieve dichtheden van die soorten

 

De methode is erg eenvoudig en gemakkelijk: zie ook http://www.inbo.be/docupload/3058.pdf  of samengevat:

 

–          Het op te volgen hok is 1 km2  (ad random zijn er door de computer zo’n 1200 voor Vlaanderen geselecteerd)

–          En dat hok hoeft maar om de drie jaar geteld worden

–          Binnen dat hok dien je 6 punttellingen uit te voeren (die op je kaart aangeduid zijn)

–          Deze punten moet je 3 keer per broedseizoen bezoeken (ts 01/03-15/04  en 16/04 – 31/05  en  01/06 – 15/07) Wel minstens 2 weken tussen de tellingen

–          Per punt wordt 5 minuten geteld – alle soorten en zonder telcirkels of beperkingen

–          Je telt geen territoria maar individuen – ook auditieve waarnemingen tellen mee….bv je ziet links van je punt een koppel roodborsttapuit en rechts hoor je er één  .. dan noteer je ‘3’ op je formulier

–          Minimaal aantal uitzonderingen: grote groepen meeuwen, kraaien, duiven, enz..waarvan je weet dat ze zeker niet broeden. Pulli of onvolgroeide vogels ook niet meetellen

–          Je krijgt voorgedrukte formulieren en kaarten van je hok en je kan op eenvoudige wijze  de resultaten online ingeven op broedvogels.inbo.be

 

De tijdsbesteding die je per hok moet voorzien is dus slechts 4,5 uur per jaar ongeveer   — of drie keer 1,5 uur per telbeurt! Enige vereiste is je algemene vogels kennen en dat kan ieder Mergus lid !

 

Volgende hokken hebben voor 2013 nog geen teller – zijn er kandidaten dan graag contact opnemen met Stijn Cooleman, regionaal coördinator van het project en of Frank De Scheemaeker, jullie Mergus vz.

 

De nog overblijvende hokken: 

ES2585: Knokke-Heist t.h.v. grensgebied Greveningedijkpolder / Cantelmoliniepolder

ES2678: Hoeke Steenbakkerij / Lievegeleedpolder (als Emmanuel Crul vorig jaar niet geteld heeft,misschien dit jaar wel?)

ES1575: Industriezone Pathoekeweg

ES1472: Sint-Baafs / Sint-Michiels – Centrum

ES 1672: Brugge / Assebroek – Centrum
ES1673: Brugge – Centrum (t.h.v. Sint-Kruis)

ES0980: Uitkerkse Polders ten NW van Zuienkerke

Hokken die wel al een teller hebben voor 2013 zijn

   
UTM-hok   Naam  
       
ES0357   Ivan Leroy  
       
ES0574   Sven Maly  
       
ES0867   Marcel Pottier  
       
       
       
ES1082 + ES1786   Harry Vandecnocke  
       
ES1465   Noël Vervaecke  
       
ES1485   Frank De Scheemaeker  
       
ES1973   Michel Louette  
       
ES2268   Marc De Ceuninck  
       
ES2287 + ES2390   Dirk Vercoutter  
       

De eerste resultaten zijn al bekend: kraaiachtigen lijken in Vlaanderen nog steeds toe te nemen: zowel Ekster, Kauw als Zwarte Kraai vertonen significant positieve trend,dit geldt ook voor de (Vlaamse) Gaai. Erg slecht doen het vooral Gekraagde Roodstaart, Matkop en Nachtegaal. Positieve trend bij bijna alle Spechten – zij het in mindere mate Groene en Kleine Bonte S. Deze evaluatie staat natuurlijk nog in zijn kinderschoenen, maar met een groter aantal getelde hokken en een straks 7 teljaren zal nauwgezetter geanalyseerd kunnen worden.

Mogen we ook op jullie tel steun rekenen?  Of nog vragen?  Laat het Stijn of mezelf horen. Alvast bedankt.

Stijn Cooleman – stijn.cooleman@gmail.com

Frank De Scheemaeker – frank.descheemaeker@skynet.be