GIERZWALUWEN PROJECT te St. Andries

Machteld Kaesemans

 

Nestkastenactie voor Gierzwaluwen  aan het  Centrum voor Volwassenenonderwijs IVO, Manitobalaan 48 te Sint Andries  en SBSO “De Varens” op 26/03/2014 om 9u30.


Deze actie is een initiatief van Stad Brugge in samenwerking met de Gierzwaluwenwerkgroep van VWG Natuurpunt Noord-West-Vlaanderen.

 

Het jaar 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Biodiversiteit’. In dat kader werden in heel wat Steden en Gemeenten een bedreigde Soort geadopteerd. Het opzet was dan een aantal maatregelen uit te werken om deze soort te ondersteunen en te helpen. De Stad Brugge adopteerde een relatief onbekende vogel: de Gierzwaluw. In samenwerking met de Brugse Gierzwaluwen Werkgroep, Vogelwerkgroep Mergus van Natuurpunt Noord-West Vlaanderen en de Milieuraad Brugge wordt geijverd om bestaande nestplaatsen in stand te houden maar ook om deze boeiende zomergasten nieuwe duurzame nestplaatsen aan te bieden.

.

Als het over Zwaluwen gaat, denkt men vooral aan Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen. De Gierzwaluw is echter niet verwant met echte Zwaluwen maar zijn levenswijze toont wel gelijkaardige trekjes: het is eveneens een trekvogel die leeft van vliegende insecten. Negen maanden van het jaar brengt hij door in het Afrikaanse luchtruim beneden de Evenaar. Hij vliegt tot bij ons in mei/juni/juli om een nestplaats te vinden, te broeden en jongen groot te brengen. In augustus vertrekken ze weer massaal naar Afrika om te overwinteren. Gierzwaluwen nestelen hier bij ons vooral in steden en in holle ruimtes onder de daken van hoge gebouwen.

.

En daar wringt nu juist het schoentje: onze moderne woningen zijn allemaal zodanig geïsoleerd en potdicht gemaakt dat ze nergens meer binnen kunnen. Ook bij renovatie’s van oude gebouwen gaan heel veel nestplaatsen verloren! Een broedkoppel dat zijn nestplek kwijtraakt kan er meerdere jaren over doen vooraleer ze een nieuwe nestplek vinden en dus voor jongen kunnen zorgen… en zo gaat hun aantal zienderogen achteruit.

.

Om het nijpende tekort aan nestplaatsen voor Gierzwaluwen op te lossen dragen soms ook scholen hun steentje bij.
Zo is er de SBSO-school “De Varens”, waar leerlingen reeds een aantal jaren tientallen speciale nestkasten voor Gierzwaluwen vakkundig fabriceren in hun lessen Houtbewerking. In juni 2012 was er weer een nieuwe lading klaar en werden deze plechtig aan ons overgemaakt toen iets bijzonders gebeurde: een groepje van een tiental gierende Gierzwaluwen scheerde voortdurend langs de gevels van de school. Even later ontdekte gierzwaluwenkenner Willy Vermeersch dat minstens twee koppels een nestplaats hadden onder de dakpannen van de school! Een stomverbaasde directeur en niemand die dit voordien had opgemerkt, of zelfs maar  kunnen vermoeden, dat zij zèlf onderdak boden aan gierzwaluwen !

 

 

Om deze kleine kolonie nu zeker te behouden en zelfs nog de kans te geven om verder uit te breiden werden er vandaag onder de dakgoten van de school een tiental nestkasten  opgehangen.

.

 

De Stad Brugge geeft subsidies aan mensen die Gierzaluwen onder hun dak hebben nestelen. Geïnteresseerden  die ook een kunstnest aan hun woning willen plaatsen, kunnen een gratis nestkast bekomen in geval de plek aan een aantal voorwaarden voldoet.
Wie in zijn buurt een nestplaats van gierzwaluwen ontdekt, vragen wij dit te melden.
Contact en info : Stedelijke Groendienst Brugge
Tel. 050/ 32 90 17 – email :  natuur@brugge.be

.

Willy Vermeersch, (Gier)Zwaluwen Werkgroep Brugge