RESULTATEN STOOTVOGELTELLING 08 TOT 11 JANUARI 2010 IN NOORD-WEST-VLAANDEREN

Frank De Scheemaeker
Beknopt verslag overwinterende Stootvogels in Noord-West-Vlaanderen, 08 tot 11 januari  2010

Nicholas Endriatis en Frank De Scheemaeker

Inleiding

Het is nu bijna 2 decennia lang dat we onze overwinterende dagroofvogels in Noord-West-Vlaanderen tellen. Het telweekend liep van vrijdag 08 tot en met maandag 11 januari 2010.  Op het einde van dit verslag volgen de resultaten van de regio Torhout als losse aanvullende gegevens.

Telgebied

Het telgebied bleef net hetzelfde als de vorige jaren, namelijk het noorden van de provincie West-Vlaanderen. Er werd geteld van Knokke tot De Haan, voor wat het noorden betreft, en tot boven Torhout en Wingene, voor wat het zuiden van het door ons omlijnde gebied betreft. Alles samen bedraagt de totale oppervlakte zo’n 640 km² verdeelt in ongeveer 290km² polder, kuststreek en havengebied, 300 km² bos- en zandstreek en 50 km² verstedelijkt gebied.

De polders worden voornamelijk gekenmerkt door grote graslandcomplexen en akkers. Het landschap in de zandstreek is op zijn beurt dan meer afwisselend met vrij veel bos en bebouwing.

De voornaamste boscomplexen zijn het Bulskampveld (Beernem), Vloethemveld (Zedelgem) en het de gekende bossen rondom St-Andries en St-Michiels.

De Brugse Stadskern en deze van De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Loppem, Oostkamp, Jabbeke en Beernem vallen dan weer de noemer van “verstedelijkt gebied”.

Methode

Door de enthousiaste medewerking van Stijn Cooleman kreeg iedereen dit jaar opnieuw digitale stafkaarten van zijn telgebied met daarop de rasters en benamingen per deelgebied. Een oprecht woord van dank aan Stijn voor de vele uren werk dat hij hierin heeft gestoken.

Alle waarnemingen werden genoteerd op een speciaal telformulier, waarop nu naast elke waarneming de exacte plaatscode kon genoteerd worden, wat het verwerken van de gegevens een stuk eenvoudiger maakte.

Op enkele uitzonderingen na werd elk gebied terug door dezelfde teller onderzocht als de vorige jaren. Er waren tijdens het telweekend ook slaapplaatstellingen in het Hagebos te Zuienkerke, in het Zwin te Knokke  en in de Achterhaven van Zeebrugge.

Alle waarnemingen werden in de computer ingebracht en verwerkt in het programma “Vogels” van Roland Vannieuwenhuyze.  Er werden geen losse aanvullende waarnemingen uit de telperiode gebruikt, gezien de telling uiterst vlot verliep.

Weersomstandigheden

Pauw Willems stelde ons uit zijn weerstijdschrift ‘VVW HALO’ het weer van dag tot dag’ – Bijzonder weer Januari 2010 van Mark Cox & Gianni Vermote ter  beschikking.

1-13 januari Winterse 14-daagse

Tijdens de eerste dagen wordt aan de noordzijde van een depressie koude continentale lucht aangevoerd. Dit wordt gevolgd door enkele dagen met weinig wind en dus soms betere stralingscondities. Daarna sterkt de wind terug aan, weer uit het NO, later ZO. Het jaar begint over het algemeen met lichte vorst. Overdag is er een groot verschil tussen het oosten en het westen. Het oosten blijft de hele dag grijs met in de grensstreek zelfs nog een poos lichte sneeuw, tot ca. 2 cm. Het dooit daar ook weinig of niet. Het westen krijgt zeer brede opklaringen of helder weer met maxima die ruim boven 0 gaan, zelfs tot 4°.

Door het verschuiven van de opklaringen naar het oosten vriest het daar de volgende nacht het meest, meestal matig. Het westen blijft beduidend zachter. Overdag op de 2de is het overal terug zwaar bewolkt. Over het westen en noordwesten trekken een aantal winterse buien of sneeuwbuien, maar deze sterven geleidelijk uit. Enkel het kustgebied heeft noemenswaardige neerslag gehad. Er is overal dooi, van 1° over het oosten tot 4° over het westen. Aanvankelijk dooit het nog in de nacht naar de 3de, maar een actieve sneeuwzone trekt vanuit het noorden over het land en levert gemiddeld een sneeuwdek van 5 cm op. Achter de sneeuwzone is de lucht een pak kouder en gaan er een 5-tal graden af in enkele uren. Overdag vriest het dus wel. Over het westen schijnt de zon weer geregeld, terwijl het over het oosten zwaar bewolkt blijft. Tijdens de volgende nacht koelt het door een wegvallende wind en het sneeuwdek af tot lokaal strenge vorst. Op de 4de wordt het meestal zwaar bewolkt. Over het zuiden zijn er eerst nog wat opklaringen. Verspreid valt er ook nog een enkel sneeuwbuitje. Op de meeste plaatsen blijft het vriezen, maar de kuststrook krijgt wel dooi omdat de wind zwak uit het zuidwesten komt.

Tijdens de volgende nacht komen er terug wat opklaringen,maar ook mistvorming. Waar dit laat genoeg gebeurde vroor het nog matig, elders licht. Over het noordoosten trekken  enkele sneeuwbuien. Overdag dooit het meestal licht met na het optrekken van mist en lage wolken vrij zonnig weer. Het blijft dan ook droog. De overdag gevormde opklaringen zorgen voor terug lokaal strenge vorst tijdens de volgende nacht. Overdag is het op de 6de over het algemeen terug zwaar bewolkt met wat meer opklaringen over het westen. Het is dan wel nog droog. Dit is ook vrijwel overal een ijsdag. In de loop van de volgende nacht komen er stilaan meer opklaringen en koelt het weer af tot lokaal net strenge vorst in het binnenland. Overdag vooral over het centrum van het land meer opklaringen. Verspreid vallen een aantal sneeuwbuien. In het begin van de nacht naar de 8ste zijn er nog geregeld opklaringen, waardoor het opnieuw fel afkoelt en de minima nu op meer plaatsen onder de -10° gaan met uitschieters tot -14°. Daarna wordt er op uitgebreide schaal mist gevormd, waardoor het ook meteen terug een heel stuk zachter wordt. Overdag blijft het onder een grijs deken ongeveer -3°, maar het blijft droog. Ook de volgende nacht blijft het bewolkt en tegen de ochtend van de 9de bereikt een storing het oosten van het land en trekt langzaam verder naar het westen. Hieruit valt enkele cm sneeuw, doch minder over het westen. Achter deze sneeuwzone zit iets zachtere lucht, zodat het iets opwarmt tot net onder het vriespunt. Er staat wel een opvallend stevige noordoostenwind, waardoor de gevoelstemperatuur zeer laag uitkomt. Hierdoor lichte vorst ’s nachts en overdag rond 0°. Er zijn dan nog enkele verspreide sneeuwbuien en het blijft grijs. De 11de brengt een gelijkaardig weerbeeld voort, alleen blijft het nu grotendeels droog. De 12de zet de sombere reeks voort met nog steeds gelijkaardige temperaturen en nu terug wat verspreide sneeuwbuitjes. Ook de 13de brengt weinig of geen zon met zich mee. Overdag wordt het op veel plaatsen wel al iets zachter met maxima rond 1-2°. In de loop van de dag trekt een zwakke occlusie met wat sneeuw over, gevolgd door zachtere lucht en vanaf dan dooi.

Samengevat betekent dit:

De week voor het telweekend en het telweekend werd gekenmerkt door zeer koude temperaturen en sneeuw: 0° tot -5. Vrijdagmorgen -5°: mistig, na de middag zonnige opklaringen, wind NO 3 tot 4 BF, zaterdagmiddag opnieuw -5%, licht bewolkt met soms een sneeuwbui, zondagmorgen iets warmer -1% opnieuw bewolkt met soms een sneeuwbui en tot slot maandag opnieuw iets kouder tot -2% en droger.

Resultaten en bespreking

1. RESULTATEN

Na enkele jaren met ongunstige tel – en weersomstandigheden – nu koud maar goed telweer. Het totale aantal waargenomen stootvogels steeg van 446 naar 474 en dit te anken aan de goede resultaten van de Buizerd en Blauwe Kiekendief  in de ganse regio. Koploper blijft de Buizerd, gevolgd door Torenvalk, Sperwer, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Smelleken, Havik, Ruigpootbuizerd en Bruine Kiekendief. Dit jaar geen Rode Wouw. De tendenzen zijn erg duidelijk: bij koude winters meer Buizerd en Blauwe Kiekendief, minder Sperwer en Torenvalk. Dit zal zeker met de voedselkeuze en voedselaanwezigheid te maken hebben.

2. SOORTBESPREKING

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus

Sinds 2001 een jaarlijkse wintergast, zij het in klein aantal. Dit jaar slechts één waarneming: 1 ex in immatuur kleed aan de weiden Ter Doest te Lissewege op 09/01. Winterwaarnemingen blijven dus bijzonder zeldzaam in onze regio.  Het wintermaximum blijft voorlopig staan op 2002 toen er 11 Bruine Kiekendieven werden geteld. De grootste winterpopulatie van de Benelux bevindt zich in het verdronken Land van Saefthinge in Zeeland.

Vergelijking met vroegere tellingen.

Jaar

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aantal

6 11 4 2 1 3 1 3 2 1

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus

Dit winterhalfjaar was zoals gezegd zeer zacht. We noteerden een recordaantal Blauwe Kiekendieven tijdens het telweekend: overdag minimaal 9 ex waaronder 3 mannetjes. Het gemiddelde aantal overwinteraars de laatste 10 jaar lag op ca 11 exemplaren.

Alle dagwaarnemingen lieten op een rijtje: polders: 1m+3w/imm in de Zwinstreek, 1 imm in polders Ramskapelle, 2w/imm in de Achterhaven, 2m+w/imm in Lissewege, 1m+2 w/imm in de Uitkerkse Polder, 1 w/imm uit de Akkers te Vlissegem, 1 m + 1w uit poldercomplex Hoeke, 2m in Poldercomplex van Dudzele, 1w rond Hagebos van Zuienkerke, 1m+2w polders van Houtave, 1w Weiden van Stalhille . Zandstreek: 1w langs de Gentse Vaart te Beernem.

Op de slaapplaatsen in Rietveld Pelikaan vertoefden 2m+1w/imm in het Zwin te Knokke 4m+2w/imm. Ook hier meer mannetjes dan vrouwtjes, perfect gerelateerd aan de dagwaarnemingen.

Uit de regio Torhout geen waarnemingen, in 2009 nog verrassend 2m en 1w/imm.

Vergelijking met vroegere tellingen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
12 21/23 11 8 7 3-4 11 15 12 6-7 14/16 9 11 12 24

Havik   Accipiter gentilis

Op 10/01 1 ex in het Blinckaertduinbos te Knokke en diezelfde dag 1 ex op de slaapplaats in het Zwin. Eveneens op 10/01 1 w in de Bunkerweiden te Vlissegem. De vogel werd er in de winterperiode dagelijks gezien (mond.med. Filip Vanhee).

Sperwer Accipiter nisus

Er werden dit jaar iets minder Sperwers waargenomen dan het vorige winterhalfjaar.  In totaal telden we 35 ex, t.o.v. 49 ex in 2009  t.o.v. 39 ex in 2008, 51 in 2007, 33 in 2005 en 32 in 2006.  Door de korte telperiode is de trefkans van deze soort relatief laag.  Rond de eeuwwisseling waren er verschillende jaren met hogere concentraties: 1999: 68 ex en 2000: 74 ex..

In de Polders noteerden we 22 ex t.o.v 30 ex in 2009  en in de zandstreek 13 t.o.v 19 ex in 2009. Een gelijkaardige afname dus in beide gebieden.

Net zoals in de vorige jaren wordt de Sperwer relatief gelijkmatig in alle deelgebieden van de polder waargenomen.  De hoogte aantallen van 4 vogels werd genoteerd in de polderregio Dudzele, Damme, Oostkerke.  In de zandstreek werd het hoogste aantal actieve exemplaren genoteerd in de boscomplexen van Oostkamp/Loppem en die van Beernem/Hertsberge, telkens met 3 ex.

Vergelijking met vroegere tellingen.

Jaar ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10
Aantal 24 51 59 68 74 50 41/45 52 48 33 21 51 39 49 35

Buizerd Buteo buteo

Dit winterhalfjaar halen we met 268 ex het beste telresultaat ooit. De uitzonderlijk lage aantallen uit 2008 zullen dus gedeeltelijk met de ongunstige weers- en tel omstandigheden te maken gehad hebben en niet met een reële aantalsvermindering. T.o.v. 15 jaar terug is de winterpopulatie alvast bijna verdriedubbeld  (88 à 100 vogels in 1994). Het blijft de meest vertegenwoordigde en best verspreide roofvogel in onze regio. Dit jaar bijna evenveel vogels in de zandstreek dan in de polder, in schril contrast met vorige winter toen ongeveer de helft meer vogels gespot werden in de polder t.o.v. van de zandstreek. .  In totaal werden  141 Buizerds geteld in de polder (148 in 2009, 87 ex in 2008, 95 in 2007, 123 ex in 2006 en 111 ex in 2005) tegenover 127 ex  in de zandstreek (102 in 2009,  89 ex in 2008, 132 in 2007, 115 ex in 2006 en 116 in 2005).  De resultaten sluiten dus opnieuw aan bij de trends van de vorige jaren, de relatief lage aantallen in 2009 in de zandstreek zullen dus eerder een uitzondering zijn.

In de ganse kust – en polderstreek opnieuw de normale aantallen: enkele gebieden steken er echt boven uit : bv 27 ex de Zwinstreek t.o.v. 21 in 2009,  6 ex in 2008 en 13 ex in 2007. De driehoek Dudzele – Koolkerke – Damme herbergde dan weer een laagterecord van 16 vogels na een recordaantal van 35 ex in 2009, t.o.v  17 ex in 2008 en 11 ex  in 2007.  Daarmee werd het ruim geklopt door de driehoek Oostkerke-Hoeke-Lapscheure waar 31 ex verbleven, normale aantallen in vgl met 2005, 2006, 2007 en 2009 toen werden resp 29, 29,  22 en 26 ex genoteerd en een stuk hoger dan het dipje in 2008 met 17 ex. Verder opnieuw 16 ex in de Moeren van Meetkerke en Houtave en 7 ex in de Polderrand tussen Bloemendale en Varsenare.

Voor de zandstreek opnieuw een hoge concentratie aan Buizerds in de uitgestrekte privé bossen van Loppem, Oostkamp, Waardamme en Ruddervoorde.  In totaal werden hier niet minder dan 39 Buizerds geteld, een recordaantal.   Ook vorige jaren werden reeds hoge aantallen genoteerd: 27 ex in 2005 en 31 ex in 2006 en 44 ex in 2007,  30 ex in 2008 en 22 ex in 2009. Derde beste gebied is de regio Assebroek/Sint-Kruis/Sijsele met 23 ex, net voorbijgegaan door regio Beverhoutsveld met 25 ex. Zowel in en rond het Bulskampveld als rond Vloethemveld  dit jaar 12 ex. De bossen van Sint-Andries en Sint-Michiels opnieuw goed voor 13 ex.

Vergelijking met vroegere tellingen.

J: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
A: 143 178 192 226 258 158 195 240 247 227 238 220 176 250
2010
268

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus

Op 10 januari werd één vogel opgemerkt op slaaptrek naar het Zwin. In de weken volgend op de telling verbleef constant een vogel in het natuurontwikkelingsproject ten oosten van het Zwin. Mooi foto’s zie www.mergus.be. Op 17/01 was ook één vogel aanwezig in de Uitkerkse Polder. Ruigpoten overwinterden regelmatig in zeer klein aantal (1-5 ex) in  de jaren ’80 en ’90, maar waren accidenteel waargenomen na de eeuwwisseling.

Torenvalk Falco tinnunculus

Het aantal opgemerkte Torenvalken bleef ook dit winterhalfjaar bijzonder laag met 120 ex. Het op twee na slechtste resultaat sinds het begin van de tellingen in 1996. In de zandstreek noteerden we  20 ex; in de polder nog 100 ex. De koude temperaturen zorgen er mogelijks voor dat de vogels niet actief zijn en waardoor moeilijker opgemerkt. En of de muizenpopulatie moet in de periode van de tellingen erg laag geweest zijn.

In de polder zijn de aantallen wel veel mooier verdeeld dan in 2009.  Beste gebied is de Uitkerkse Polder met 21 ex, bijna het dubbel van de 13 ex in 2009 maar niet zo hoog als de 31 ex in 2008. In de Zwinstreek noteren we 17 ex  t.o.v  26 ex in 2006, 8 ex in 2007 en  6 ex in 2008 en 19 ex in 2009.  Derde druk bevolkste gebied is ex aequo de regio Dudzele/Damme/Koolkerke met de regio Hoeke/Lapscheure/Oostkerke telkens slechts 12 ex, beiden toch wel erg lage aantallen voor zulke typische open torenvalken biotopen. Vergelijking met vorige jaren: regio Damme: 21 ex in 2008, 17 in 2009; regio Hoeke: 16 ex in 2008, slechts 6  ex in 2009 – een verklaring is niet direct te vinden. Ook de polders van Vlissegem en Klemskerke doen het een stuk minder dan begin jaren 2000: nu 11 ex t.o.v  10 in 2009 en 22 ex in 2008.

In de zandstreek werden in alle deelgebieden Torenvalken genoteerd zij het overal in zeer klein aantal. Vooral in de zuidrand van Brugge zo goed als geen vogels. Enige uitschieter de Beverhoutse  regio met 6 ex.

Vergelijking met vroegere tellingen.

Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pold 150 88 87 135 99 87 93 128 96 167 108 107 132

Zand

34 37 27 40 32 37 17 38 27 34 39 41 18

TOTAAL

184 125 114 175 131 124 110 166 123 201 147 148 150

2009 2010
94 100
21 20
115 120

Slechtvalk Falco peregrinus

We hebben de laatste vijf jaar een stabiele overwinteringspopulatie van 15 à 20 Slechtvalken, bijna allen in de polder. Dit jaar werden 16 ex opgemerkt.

Voor het eerst in jaren werden geen Slechtvalken in de Achterhaven opgemerkt, wellicht door biotoopverlies door de havenuitbreiding. De beste plaatsen om Slechtvalken ‘aan het werk’ te zien waren de Zwinstreek (3) en de Polders van Uitkerke (2). In tal van andere polderregio’s 1 ex. In het centrum van Brugge was  ‘ons’ koppel Slechtvalk aanwezig op en rond OLV toren. In de zandstreek verbleef  1 ex in het Beverhoutsveld te Oedelem en 1 ex aan de Lare te Oostkamp.

Vergelijking met vroegere tellingen.

Jaar

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aantal

3 7-8 10 18 16 13 13 16 19à21 18 17 16

Smelleken Falco columbarius

In totaal waren er dit jaar gedurende de telperiode 6 waarnemingen, allen in het noordelijk deel van de polder. Alle waarnemingen op een rijtje:

Op 10/01 1 ex aan de Westdam, op 10/01 1 ex Zwin,  op 08/01 1 ex Zwinvaartpolder te Oostkerke, 10/01 1 ex nabij het centrum van Lapscheure, op 17/01 1w in de Uitkerkse Polder, en tot slot op 10/01 1 ex in de Pereboomweiden te Dudzele.

Vergelijking met vroegere tellingen.

Jaar

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aantal

3 5 3 5 3 5 2 3 5 5 4 6

Uilen

Het was ook een uitzonderlijke winter voor uilen. In de Uitkerkse Polder overwinterde 1 Sneeuwuil en minstens 6 Velduilen.

Aanvulling: resultaten regio Torhout

Ook te Torhout werd traditiegetrouw in hetzelfde weekend geteld als aan de Oostkust en dit op  vrijdag 08 en zaterdag 19 januari.

In totaal werden voor de regio Groot-Torhout (Wijnendaele en omgeving) overdag slechts 19 Buizerds ( 33 ex in 2009, 19 in 2008, 34 ex in 2007, 23 in 2006 en 2005 en 27 in 2004), 9 Sperwer (10 in 2009, 7 in 2008, 11 in 2007, 9 in 2006 en 8 in 2005) en slechts 1 Torenvalken (3 in 2009, 5 in 2008, 4 in 2007, 7 in 2006 en 9 in 2005) opgemerkt.  Er werd opnieuw een Slechtvalk vastgesteld in de omgeving van het Wijnendalebos, alsook een mannetjes Blauwe Kiekendief.  De spreiding van Buizerd over de regio Torhout is als volgt verdeeld. Rond het bos van Wijnendale werden minstens 10 exemplaren geteld (13 in 2009, 18 in 2007, 11 in 2006 en 12 in 2005), 7 ex omgeving Edewalle, 1 aan Kasteel De Mare/Verloren Kost,  omgeving Groenhove geen enkele Buizerds  en in de overige opener gebieden 1 ex.

De 9 getelde zijn beter dan het gemiddelde in de brugse regio waar dit jaar opmerkelijk minder Sperwers werden geteld.  Met 1 Torenvalken doet deze soort het dan wel zeer slecht.  De aanwezigheid van  Blauwe Kiekendieven en een adulte Slechtvalk wijzen op de grote waarde van het gebied.

Jaar

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Buizerd

25 31 29 27 23 23 34 19 33 19

Torenvalk

5 1 9 1 9 7 4 5 3 1

Sperwer

8 8 8 6 8 9 11 7 10 9

Smelleken

0 1 2 0 0 0 0 0 1 0

Blauwe Kiekendief

0 0 1m + 1w 0 0 1w 0 0 3 1

Slechtvalk

0 0 0 0 0 0 1 juv 1ad 1 1ad

Lijst van de waarnemers en eventuele afkortingen

ACO Antoine Cornelis Brieversweg 418 8310 St-Kruis

ANE Albert Neyt Sijselestraat 106 8730 Oedelem

BMA Bart Martens Vondelstraat 87 8310 Brugge

DDW Danny Dewulf, Slingerstraat 9, 8100 Torhout

DPE Dirk Peene Inkweg 2 8460 Oudenburg

DVB Dominique Verbelen Torrekensstraat 41 9820 Munte

DV Dirk Vercoutter, 8310 Brugge

DVT Dirk Van Torre Rodenbachstraat, 12 B12 8301 Heist

DW Dirk Werbroeck Leiestraat 13 8820 Torhout

ECR Emmanuel Crul Middelburgstesteenweg 7 8340 Damme

EHE Eric Hermy Molenstraat 117a 8310 Brugge

EVC Eric Van Colenberghe Pontstraat 72 9780 Zulte

FDC Filip De Coster Spreeuwenweg 60 8210 Loppem

FDS Frank De Scheemaeker Ronselarestraat 105 8380 Dudzele

FVH Filip Vanhee Molendreef 37 8420 De Haan

GBU Guido Burggraeve Hoekestraat 108 8300 Westkapelle

GC Geert Carette Dijlestraat 9 8820 Torhout

GDC Geert De Clercq Heidelbergstraat 73 8200 Brugge

GDW Geert De Wispelaere Knesselaerestraat 176a 8730 Oedelem

GOB Guido Orbie Rietlaan, 33 8200 Sint-Michiels

HFO Hilde Fontier Stationslaan 32 8000 Brugge

IH Inge Hurtekant Sint-Jorisstraat 27  8730 Beernem

IL  Ivan Leroy Garnaalstraat 4 8820 Torhout

JDB Johan Debuck Weibroekstraat 26 8301 Heist

JDK Joseph Dekempe Ridderstraat 8 8020 Ruddervoorde

JDT Jo Detavernier Leenhof 57 8310 Brugge

JMY Johnny Mylle Westmoere 39 8490 Snellegem

JOV Johan Vandepitte E. van ‘t Padstraat 41 8310 Assebroek

JWA Jef Van de Water Collaert Mansionstraat 4 8000 Brugge

JZV Jozef Vansteenkiste Rond den Heerdstraat, 64 8000 Brugge

KH   Kristof Hurtekant Waterstraat 35 8730 Beernem

KHE Kenny Hessel Rondevijverstraat 11 8820 Torhout

KLE Kris Lesage Snellegemstraat 39 8210 Zedelgem

KNR Karim Neirynck Beisbroekdreef 12 8490 Varsenare

LDC Luc De Cat Vloetemveld, 10 8210 Zedelgem

LVP Luc Vanpaemel Sint-Jorisstraat 27 8730 Beernem

MDE Marc De Ceuninck Welvaartstraat 18 8310 Brugge

MGO Maarten Goessaert Scheepsdaelelaan 57/5 8000 Brugge

MKA Machteld Kaesemans Fazantenlaan 66 8210 Zedelgem

MPO Marcel Pottier Woudweg naar Zedelgem 11 8490 Snellegem

NED Nicholas Endriatis Pastoriestraat 174 8200 Brugge

NVV Noel Vervaecke Brugsestraat 118 8211 Aartrijke

PDH Paul D’hoore Leliestraat 12 8310 Brugge, tel: 387789

PJ   Patrick Janssens Koolkerksestwg 49 8000 Brugge

PJH Pieterjan Huisseune Pannestraat 7  8300 Knokke

PMT Paul Maertens B. Ruzettelaan 373 8310 Assebroek

PMR Philippe Martens Schijfstraat  8310 Brugge

PVD Patrick Van Dousselaere Brieversweg 331 8310 Brugge

RDL Romain Deloof Oostdijk, 33 8020 Oostkamp

RDP Rudy Deplae Schijfstraat 90 8310 Brugge

RPI Robrecht Pillen Braambos Oost, 11 8200 Sint-Andries

RVK Rik Vande Kerchove ‘t Leitje 6 8310 Assebroek

RVN Roland Vannieuwenhuyze, Bessendreef 7, 8210 Loppem

RWY Ria Wyffels

SCO Stijn Cooleman Mosselstraat 9 8490 Zerkegem

SDH Steven D’haese Henri Dunantstr 7 8200 Brugge

VGH Valérie Goethals Geldenaaksebaan 188/5 3001 Heverlee

VUG Geert Vanhulle Parkstraat 63  8730 Beernem

WJ Wim Jans Lange Vesting 101  8200 Brugge

WLT Wim Lammerant Oudenburgweg 9 8490 Varsenare

WPW Wim Pauwels Zandstraat 255B3 8200 Brugge

WRO Wim Rommel Ieperleestraat 15, 8820 Torhout

WUP Werkgroep Uitkerkse Polder

Met mijn excuses voor eventueel vergeten tellers.

Dankwoord

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle tellers die zonder morren naar jaarlijkse traditie ‘hun’ gebied zijn gaan tellen.  Verder een bijzonder woord van dank aan Stijn Cooleman voor het digitaliseren van de regio stafkaarten met daarop ons fameus gebiedsraster.  We zullen het in de toekomst voor tal van toepassingen nog kunnen benutten.

Ook dank aan Dirk Werbroeck, Danny Dewulf, Geert Carette, Wim Rommel en Kenny Hessel die zoals reeds boven vermeld in regio Torhout een aanvullende telling uitvoerden. Tot slot ook dank aan Patrick Keirsebilck en Geert Vanhulle voor het doorgeven van de foto’s en aan Paul Willems voor het ter beschikking stellen van de weergegevens.

Een overzicht van alle waarnemingen kan op aanvraag bekomen worden bij Frank De Scheemaeker of Nicholas Endriatis.

Nicholas Endriatis- Pastoriestraat 174 – 8200 Brugge- nicholas.endriatis@pandora.be

Frank De Scheemaeker, Ronselarestraat 108, 8380 Brugge – frank.descheemaeker@skynet.be