Fonteintjes 09/08/2010 : 6h30-10h30 zzw, 2 bf

Frank De Scheemaeker

Na een uur trok de mist snel op.  Voordien vlogen er al twee groepen bergeend (vooral juv) ver en hoog over zee naar het zw.  Want op dat moment konden enkel de vogels hoog in de lucht geteld worden.

De eerste steltlopers waren een groepje van 10 bontbekjes, luid roepend pal over de telpost, nadien werden er nog bontbekplevieren gehoord, tot tweemaal toe, maar niet gezien.  Uiteindelijk stond de teller op 20 ex., niet echt veel.

De enige rosse grutto trok ook nu opnieuw mee met een groep aalschovers, die er vandaag samen met de kokmeeuwen duidelijk zin in hadden.  Laatste vloog in gespreide slagorde; hoog, laag, ver en dicht maar wel vooral over zee !

De steltjes hadden er duidelijk zin in.  Een rugje kanoeten. De eerste goudplevieren waarvan er nota bene 3 ex. over zee (niet ver, maar er toch over) vlogen. Een zeldzaam gebeuren voor de telpost.

Weinig merkbare sternentrek. Gelukkig werden er nog op het nippertje, twee onopvallende zwarte sterns hoog boven de vloedlijn opgemerkt.

Eén van de betere doorsnee dagen in augustus.