Fonteintjes 06/09/2010

Frank De Scheemaeker

Net zoals bij de vorige laatste dagen kwam de trek traag op gang.  Van 7h00 tot 8h30 werden nauwelijks vogels geteld.  Gelukkig kwam er vlug verandering in door de komst van de eerste groepen aalschovers, die vooral komende uit de voorhaven richting binnenland vlogen. De grootste groep aalschovers bedroeg 44 ex., dus opnieuw geen echte grote groepen.

Om 9h10 vlogen er twee grote zilvers samen (komende uit de voorhaven).  Met 1, 6 en 2 blauwe reigers waren de verwachtingen hoog dat het ook als gisteren een reigerdag zou worden.  Helaas niet, want na 10h30 vlogen er noch reigers noch aalscholvers over.

De twee kleine zilverreigers vlogen elk apart, ééntje zeer hoog (thermiekend) over het binnenland, de ander ver over zee resolut zw.

Alle roofvogels, uitgez. de sperwers kwamen uit zee aangevlogen richting telpost, ad. w. bruine kiek, juv. wespendief en een boomvalk.

Geen super aantallen, met een ozo met pieken tot 5bf en zonning, tja, de aanvoer lijkt beperkt.