SPECIALE WAARNEMINGEN VAN DE 35ste WEEK

Machteld Kaesemans

BLIKVANGERS  30/08  tot  05/09

Waarnemers: d.w.z. alle leden en sympathisanten die deze week wn. invoerden:

Eric Hermy, Machteld Kaesemans, , Jan Pauwels,  Romain Deloof,  Johan Debuck, Marc Nollet,  Simon Feys, Johan Buckens, Hans De Blauwe, Geert De Clercq, Frank De Scheemaeker, Kenny Hessel,  Emmanuël Crul, Stefaan Brinckman, Willem Jans, Kris Lesage, Antoine Cornelis, Patrick Keirsebilck, Guido Orbie,  Ward Tamsyn, Peter Hofman, Joost Vandenberghe, Danny Claeysier,  Roland Vannieuwenhuyze, Eric Hermy, Patrick Janssens, Koen Verhoeyen, Bart De Craemer, Benny Cottele,  Thierry Debaere, Luc Lens, Luc Vanpaemel, Vincent Legrand, Veronique Adriaens, Pieter Vanhauwaert, Fons Vervoort, Noël Vervaecke, Joris Elst, Marc De Ceuninck, Gunther Vergauwen, Jan Swimberghe, Gerald Driessens, Patrick Janssens.

Vogels + Gebied:

30/08: Lepelaar – 30 Bulskampveld sectie 1 – 17 Maleveld /  2×1 KOEREIGER – Assebroekse Meersen /  1 Blauwe Kiekendief – Houtave Polders / 1 Waterral – Velduilweiden Uitkerke / 1 Cetti’s zanger – Sasheul  Heist./

31/08: 1 Grote Zilverreiger – Lage Moere / 2×1 Wespendief – Houtave Hoge Moere – Kampveld / 1 Smelleken – Houtave Hoge Moere / 1 SPERWERGRASMUS + 1 Bonte Vliegenvanger – Strand Westdam Zeebrugge / 1 Gekraagde Roodstaart + 1 Braamsluiper + 1 SPERWERGRASMUS – Sasheul Heist  / 4 x 1 Cetti’s zanger – Fonteintjes, Heist Kleiputten, Heist Kuststrook, OT Herdersbrug / 1 KOEREIGER + 3 Lepelaars – Weiden Spoorweg West  / 28 Lepelaar – Haagje Heist / 1 Lepelaar – Berm Pelikaan.

01/09: Wespendief – St. Jan- Wingene / 1 Smelleken – Houtave Hoge Moere / 1 Kleine Bonte Specht – Loppem Centrum / 1 GRAUWE FITIS – Visserskruis / 1 DRAAIHALS – Sasheul Heist / 1 Lepelaar – Strand Westdam Zeebrugge / 1 Cetti’s – Haagje Heist.

02/09: 1 Wespendief – Varsenare Kwetshage / 1 Slechtvalk – Dudzeleweiden / 2×1 Vuurgoudhaan – Nieuwenhove nieuwe verkavelingVisserskruis /  1 Lepelaar – Velduilweiden UItkerke /  DRAAIHALS: 1 Strand bij Oostdam, 1 Strand bij Westdam, 2 Sasheul Heist /  Gekraagde Roodstaart – 2 Voorhaven Oostdam, 1 Visserskruis, 1 Strand Westdam Zeebrugge /  Bonte Vliegenvanger – 3 Visserskruis, 1 Zeereep Wenduine tot Blankenberge.

03/09:  4 Lepelaar + 1 Bosruiter – Weiden Hoge Noen / 2 Wespendief – Kraaiveld / 2×1 Slechtvalk – Brugge CentrumLage Moere Eendenkooi / 1 Bokje – Moerbrugge Opgespoten Terrein / DRAAIHALS – 3 Sasheul Heist, 1 Strand Westdam Zeebrugge / 1 Kleine Bonte Specht – Loppem Centrum / 1 GRAUWE  FITIS – Visserskruis / 1 SPERWERGRASMUS – Haagje Heist / 2×1 Vuurgoudhaan –  Haagje Heist , Visserskruis / Gekraagde Roodstaart – 3 Haagje Heist, 1 Strand Bij Oostdam /  Bonte Vliegenvanger – 5  Visserskruis, 2 Haagje Heist.

04/09:  50 Lepelaar – Haagje Heist / 1 Visarend – Zwin / 1 Wespendief – Houtave Hoge Moere / 2×1 Slechtvalk – Zeebrugge  Centrum Oost, Sasheul Heist / 1 Waterral – Haagje Heist / 2 Kleine Strandloper – Voorhaven Oostdam / 1 KERKUIL – Vervaagd / 1 Bosuil – Aartrijke Heuvellandschap /  DRAAIHALS – 2 Sasheul Heist, 1 Haagje Heist / 1 GRAUWE FITIS – Visserskruis / 2 Cetti’s zanger – Haagje Heist / SPERWERGRASMUS – 1 Sasheul Heist, 1 Haagje Heist, 1 Strand Westdam Zeebrugge / 5 Braamsluiper – Sasheul Heist / Vuurgoudhaan – 5 Haagje Heist, 2 Visserskruis / Gekraagde Roodstaart – 6 Sasheul Heist, 2 Voorhaven Westdam, 2 Strand Westdam, 5 Haagje Heist, 1 Strand bij Oostdam / Bonte Vliegenvanger – 3 Visserskruis, 2 Sasheul Heist, 1 Strand bij Oostdam, 1 Haagje Heist /  Groenlandse Tapuit – Voorhaven Westdam.

05/09:  Lepelaar – 21 Fonteintjes, 6 Visserskruis / 1 Koereiger – Visserskruis /1 Purperreiger – Voorhaven Oostdam / Grote Zilverreiger – 5 Fonteintjes, 1 Visserskruis, 1 Damse Weiden, 1 Zwaneweiden / Visarend – 2 Strand Westdam , 1 Ronselaereweiden / 3×1 Wespendief – 1 Strand Westdam, 1 Fonteintjes, 1 Sasheul Heist /  1 MORINELPLEVIER – De Haan Lindenhof / 1 Bosuil + 1 Zwarte Specht – Heideveld Bornebeek / DRAAIHALS – 1 Hoge Moere Houtave, 1 Sasheul Heist, 1 Strand Westdam, 1 Lindenhof De Haan, 1 Zeebrugge Centrum West / 1 Graszanger – Sasheul Heist / 1 GRAUWE FITIS – Visserskruis / Cetti’s zanger – 2 Haagje Heist, 2 Sasheul Heist / 1 SPERWERGRASMUS – Sasheul Heist / 3 Braamsluiper – Sasheul Heist / 12 Vuurgoudhaan –  Visserskruis / Gekraagde Roodstaart – 2 Sasheul Heist, 1 Voorhaven Westdam, 1 Zeebrugge Centrum West, 1 Strand Westdam / Bonte Vliegenvanger – 3 Visserskruis, 2 Strand Westdam, 1 Zeebrugge Centrum Oost / 2 Boompieper – Fonteintjes.