Fonteintjes 1 december 2010

Frank De Scheemaeker

Met twee t-shirts, twee mutsen , twee pulls, 1 jas en thermisch ondergoed zou je wel denken ” ik kan het een dag volhouden op de Fonteintjes met min 5° en 5 bf.”  Het was nipt;  om 8h00 begonnen  en om 15h00 gestopt met tellen.

De wulpen waren met de strenge vorst present. Groepen tot 100 ex. vooral alleen, uitzonderlijk eens met een groep bergeenden, een rosse grutto, een brandgans of een aantal steltjes spec. (type rosse/groenpoot). Ze vlogen zowel over land als over zee, middelhoog en laag, roepend.  Om en bij de 3000 ex. is niet echt slecht te noemen!  De wulpen vlogen goed vanaf 9h00 en zeker tot 15h30.

In de loop van de ochtend, maar vooral kort na de middag begonnen de eendjes er aan.  Gemengde groepen smient, pijlstaart en tafeleend.   Ook veel smienten alleen in groep.  Bergeenden vlogen vooral soortgebonden, ook de grote zaagbekken (trouwens allen over land).  Het opvallendste was toch wel het groot aantal wilde eenden, een kleine 1000 .  Het waren echt “wilde” wilde eenden …  dus alle grondeleenden zijn in beweging !  Het type  ‘duiker’  was wel aanwezig, maar dan  zeer beperkt qua aantal.

Tussendoor vloog een velduil  rakelings over mijn hoofd richting Blankenberge!

Bij de groep van 16 kleine zwanen waren er 5 juv.