Drie dolle trekteldagen op de Fonteintjes!

Marc Nollet

Kleine Zwanen (Foto Paul D’Hoore) 

 

Drie dolle trekteldagen op de telpost ‘de Fonteintjes’

periode 04/03-06/03/2013.

Het was te voorspellen: een  lange koude periode (vooral met ‘s nachts diepe t° onder nul), een voorspelde “stuwende” zuidoostelijke wind, zonnig weer, de passage van een warmtefront, Spanje en Frankrijk waren “open” op 2 en 3 maart.  Er moesten dan ook nog veel wintergasten vertrekken/passeren en er was nog geen echte stroom van zomergasten gemeld.  BOEM !!! T’IS MUL! En dat was het ook voor begin maart. Een kort relaas.

 

Overzichtstabel van enkele regelmatig waargenomen soorten, de rest van de gegevens zijn te bekijken op trekellen.be

  04/03/2013Zo 3 bf

10 teluren

05/03/2013Z 3 bf

10 teluren

06/03/2013Zo 2 bf

8,5 teluren

Totalen
Aalscholver 441 775 39 1.255
Grote zilverreiger 4 2 2 8
Blauwe reiger 151 48 18 217
Ooievaar 2 5 0 7
Lepelaar 0 2 4 6
Knobbelzwaan 4 0 2 6
Kleine zwaan 43 10 0 53
Toendrarietgans 52 0 0 52
Kolgans 1166 637 172 1.975
Grauwe gans 484 70 2 546
Kraanvogel 1 169 0 170
Buizerd 1 29 3 33
Rode wouw 1 1 1 3
Kluut 103 10 0 113
Goudplevier 53 91 646 790
Kievit 13.010 4.545 3.910 21.465
Grutto 57 24 4 85
Zwartkopmeeuw 1 3 4 8
Houtduif 1.804 1.970 579 4.353
Veldleeuwerik 421 1.064 83 1.568
Boomleeuwerik 29 110 21 160
Graspieper 141 254 294 689
Grote lijster 94 18 20 119
Witte kwikstaart 12 306 301 619
Sijs 362 2109 949 3.420
Kauw 655 1.982 1.467 4.104

 

Het is misschien gevaarlijk om meteen uit dit beperkt aantal gegevens conclusies te trekken, maar toch vallen er een aantal (logische) tendensen duidelijk op.  Het zijn ook maar visuele waarnemingen  en over een beperkt zichtbaar trektel gebied.

 

De echte wintergasten (ganzen, zwanen, ..) kennen al van meteen af een bewegingspiek.  Samen of op de voet gevolgd door de soorten die iets zuidelijker van ons overwinterd hebben, bijv. Kievit, Aalscholver, Grutto, Veldleeuwerik, …  Een uitzondering hier op is de Goudplevier, misschien vliegen die iets te hoog  met een strakke zuiden wind en dus uit ons zicht ?

 

Het is niet meteen af te leiden uit deze gegevens, maar de Houtduif is de laatste jaren in de trekperiodes duidelijk opvallender aanwezig  in de kustregio.  Knobbelzwanen die over zee trekken zijn ook niet meer zo uitzonderlijk.

 

We hadden wel wat meer Grutto’s verwacht.  Daarentegen hebben we samen met de rest van België geprofiteerd van de stuwing van de Kraanvogels.  Een dag van 169 ex. is voor de kustregio een zeldzaam gegeven.
 

Kraanvogels (Foto Benny Cottele) 

 
 
Het is niet altijd even ontspannend om bij een constante stroom van vogels te kijken, te noteren, te tellen, …. het is soms ook wel eens leuk een ‘zeldzamere’ soort te zien trekken en vooral dan van een ‘kleinere’ vogel die recht over de telpost vliegt en dan nog liefst roept : Europese kanarie 1, Kuifleeuwerik 1, Grauwe gors 1, Appelvink 2, …

 

Op de eerste teldag werden er 20.381 ex. geteld, op de tweede dag 16.879 ex. en op de laatste van de drie 12.163, een totaal van 49.423 ex. (allesbehalve slecht te noemen)!

 

 

Wat opviel.

Maandag 4 maart:

 • de eerste Blauwe reiger die dag was een groep van 12 ex. over zee, gevolgd door een groep van 36 ex. (ook over zee), dan weet je al snel dat het ‘Blauwe reigerdag’ zal worden;
 • de  Kleine zwanen die in één groep van 43 ex. pal over de telpost vlogen richting zee;
 • dat ik lang heb moeten wachten op de eerste Kraanvogel die nogal ver over zee, zeilend naar de Westdam vloog;
 • een geluk dat alle drie de groepen van grote Rietganzen dichtbij vlogen, richting zee, zodat o.a. zelfs de oranje poten zichtbaar waren;
 • de eerste groepen Kluten en Zwartkopmeeuw.

 

Dinsdag 5 maart:

 • de eerste trekkende Tjiftjaf wat later gevolgd door een roepend en zingend ex. (kant Blankenberge);
 • opvallende trek van Kraanvogels onderverdeeld in groepen van  : 3, 23, 7, 31, 5, 40, 60 ex., allemaal over het binnenland (tussen Lissewege en de telpost);
 • de constante stroom van Sijs, in groepen tot 50 ex. en vooral allemaal over de duinen, vlg. de aantallen met de telpost ‘Breskens’, met de soorten die opvallend langs de duinen trekken en of duidelijk zichtbaar zijn (bv. Kievit) komt het aantal min of meer overeen.

 

Woensdag 6 maart :

 • nog steeds opvallende Kieviten trek, in de voormiddag vooral in kleinere groepen (tot 100 ex.), in de namiddag in grotere groepen (tot 300 ex.) en veelal met Spreeuwen  (werd ook op dinsdag opgemerkt);
 • in de voormiddag vooral hier ook kleine groepen Spreeuwen alleen, in de namiddag grotere groepen (tot 150 ex.) en dan veelal samen met Kieviten (werd ook op dinsdag opgemerkt);
 • te weinig wind voor veel stuwing.

 

Er zijn in die drie teldagen heel wat dagrecords verbroken en/of geëvenaard:

 • Toendrarietgans: 52 ex., 34 ex. op 04/02/2010
 • Grauwe gans: 484 ex., 272 ex. op 24/02/2010
 • Buizerd: 29 ex., 27 ex. op 15/10/2009
 • Scholekster: 155 ex., 133 ex. op 29/04/2007
 • Houtduif: 1970 en 1804 ex.
 • Boomleeuwerik: met zijn 110 ex. de 2de beste plaats ooit, op 23/03/2006 wel 472 ex.
 • Sijs: 2.109 ex.,  1.714 ex. op 23/10/2007
 • Grote lijster: 91 ex., 52 ex. op 26/10/2008

 

Met dank aan de tellers  Stefan Keereman en Benny Cottele

Paul