Watervogeltelling december 2014

Marc De Ceuninck

Dit weekend is het reeds de vierde telling van het watervogelseizoen!

 

Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 18/01 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom!

 

 

De telling van december was op gebied van aantallen zeer matig.

 

In totaal  telden we deze keer slechts  34896  watervogels (excl. wilde ganzen).  Als we dit aantal vergelijken met de vorige jaren is dit opvallend weinig. ( in dec 2013 telden we 47845 ex, in december 2013 waren het nog 58392 ex )

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

1

Uitkerkse Polder UITKERKE

9623

2

Achterhaven ZEEBRUGGE

4617

3

Bunkerweiden VLISSEGEM

1207

4

Polderwind ZUIENKERKE

831

5

Poldercomplex DUDZELE

822

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren, maar in een opvallend kleinere aantallen.

 

dec/14

dec/13

dec/12

     

1

Smient

7860

15086

14195

2

Wilde Eend

6902

9656

10377

3

Kievit

6842

7167

13722

4

Meerkoet

2445

3009

4006

5

Wulp

1768

2315

2377

 

 

 

Er waren geen duikers aanwezig. Dodaars en fuut haalden vrij normale aantallen voor december. In de Achterhaven liet de kuifaalscholver zich tijdens de telling niet opmerken.

 

Alle reigerachtigen blijven het goed doen. Er zaten nog  steeds 26 kleine zilverreigers in de streek.  We telden 17 grote zilverreigers  en 173  blauwe reigers. Allemaal aantallen die hoger liggen dan vorig jaar. In tegenstelling tot andere jaren blijven er ook lepelaars in de regio. Er werden 3 roerdompen gespot. In de Nieuwe Vrede KNOKKE-HEIST zaten er 4 kwakken.

 

Wat zwanen betreft werden er enkel knobbelzwanen geteld, nl 55.

 

Bij de eenden halen enkel krakeend, wintertaling, tafeleend en kuifeend min of meer normale aantallen. De overige soorten halen echt relatief kleine aantallen.

 

We telden de eerste zaagbekken (1ex middelste en 2 ex grote ) en nonnetjes ( 2 ex ). Voor de rest was er nog nog 1 eider, 1 zwarte-zee-eend en 17  brilduikers .

 

14 ex. waterral is heel veel!

 

Bij de steltlopers waren er enkele leuke waarnemingen en leuke aantallen: 90bonte strandlopers, 57 kemphanen, 8 witgatjes, 19 zwarte ruiters en als kers op de taart 1rosse franjepoot.

 

Dit weekend gaan we dus voor DE JANUARI-TELLING. Men voorspelt eerder droog weer met temperaturen rond de 5° en  nachtvorst aan de grond. We kijken  uitnaar mooie aantallen en leuke soorten……….