Watervogeltelling februari 2015

Marc De Ceuninck

Dit weekend is het de laatste telling van het seizoen. Een telling waarbij  al reikhalzend uitgekeken wordt  naar de zomergasten……

 

Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 15/03 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

De telling van februari was, net als de vorige maanden,  op gebied van aantallen zeer matig.

In totaal  telden we deze keer in februari slechts  37392   watervogels (excl. wilde ganzen).  Net als de voorbije maanden telkens een dikke tienduizend minder dan vorig jaar.

 

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari  als volgt uit:

1

Uitkerkse Polder UITKERKE

9783

2

Achterhaven ZEEBRUGGE

7861

3

Poldercomplex Damme West DAMME

1565

4

Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST WEIDEN ZWIN

876

5

Poldercomplex DUDZELE

840

 

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige maanden.

1

Smient

12365

2

Kievit

6657

3

Wilde Eend

4128

4

Wulp

2295

5

Meerkoet

2160

 

 

We hadden een normaal aantal dodaars, wel veel futen  ( 345 ex. ). In de Achterhaven zaten 2 kuifduikers, 1 geoorde fuut en 1 roodhalsfuut.  De kuifaalscholver liet er zich ook opnieuw zien.

 

De reigerachtigen blijven het goed doen. Er zaten nog  steeds 17 kleine zilverreigers, 11 grote zilverreigers  en 116 blauwe reigers in de streek. In Lage Moere Meetkerke zit al enige tijd een koereiger. Er werden 3 roerdompen en 2 kwakken gespot.

 

Er werden 59 knobbelzwanen geteld, waarvan 34 in Polder Lapscheure. Daar zaten trouwens ook  62 kleine en 1 wilde zwaan . Allemaal heel leuke aantallen.

 

De aantallen eenden liggen zowat allemaal iets onder de normale aantallen. Voor het eerst dit seizoen halen de smienten relatief gewone aantallen (  12365 ex ).

 

We telden 2 nonnetjes, 1 middelste zaagbek en 25  brilduikers .

 

Er zaten relatief weinig kieviten ( 6657 ex ). De eerste grutto ( 1ex ) werd gemeld. Leuk waren  zeker ook de 4 kemphanen, 117 bonte strandlopers, 60 tureluur,  60 zwarte ruiters,  10 witgatjes….

 

Dit weekend ronden we het watervogeltelseizoen dus af. Het is reeds de ganse week mooi lenteweer, het weekend zal ook  wel aangenaam zijn. We kijken  uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….reeds veel grutto’s en misschien een eerste zomertaling……