Uitbreiding brugs stedelijk reglement ter betoelaging van nestgelegenheden voor zwaluwen

Frank De Scheemaeker

Hilde De Nolf laat ons weten dat de betoelaging uitgebreid werd. Net als bij de Huis, – en Boerenzwaluw wordt nu ook 25€ toegekend per pand als er 1-3 Gierzwaluwen tot broeden komen, 50€ voor 4-10€ en 100@ indien meer dan 10. Opgelet in 2011 kan dit bedrag alleen aan de eigenaar verstrekt worden, vanaf 2012 wellicht ook naar de eventuele huurder. Iedereen die in Groot-Brugge broedende Gierzwaluwen ontdekt graag onmiddellijk (en voor 30 juni) ingeven in het nieuwe invoerprogramma hiernaast, zodat de bevoegde controleurs/tellers een toelageformulier kunnen gaan laten invullen. Alvast bedankt voor de medewerking. P.s.  de toelage van 50€ voor het aanbrengen van een Gierzwaluwenkunstnest blijft ongewijzigd op 50€ en gaat naar de aanvrager (eigenaar of huurder).

Hilde en Frank (foto Herman Blockx via Machteld)