SFEERVERSLAGJE VORIG WEEKEND 15 – 16 JAN 2011

Frank De Scheemaeker

Op een drafje wat me ter ore kwam, aangevuld met waarnemingen.be. De Achterhavenploegen samen waren goed voor 3886 Smient, 165 Krakeend, 214 Wintertaling, 1869 Wilde Eend, 53 Pijlstaart en uitschieters Kuifduiker, Roerdomp, 4 Kleine Zilverreigers, 1 Waterpieper, 1 Bonte Kraai en toch één Cetti’s Zanger die de vorst overleefde. Langs het Zeekanaal te Brugge in één beeld: Kuifaalscholver en Roodhalsfuut (zie ook foto’s van Benedict De Laender), Verder 2 Oeverloper, 1 Geoorde Fuut, leuke aantallen Fuut, Krakeend – slechts enkele Brilduiker en Middelste Zaagbek. Grote aantallen Kleine – en Wilde Zwanen te Lapscheure/Moerkerke, op 3 plaatsen Nonnetjes, her en der een Roodhalsgans, in Uitkerke nog steeds de Zwarte Rotgans. Ook de Zeearend en enkele Ruigpootbuizerden vertoeven nog steeds in de polders. Een welgemeend woord van dank aan alle tellers.