Uitnodiging 9° West-Vlaamse Natuurstudiedag

Marc Nollet

U wordt bij deze hartelijk uitgenodigd om de 9e West-Vlaamse Natuurstudiedag mee te maken! Het thema is dit jaar “Wild Leven in Tuin & Park”. Een zeer actueel thema in een alsmaar verder verstedelijkende provincie ! Naast tal van interessante praktijkvoorbeelden, komen ook de resultaten van groot en klein onderzoek aan bod. Misschien deed je er wel zelf aan mee ?

En we kijken dit jaar ook eens over de grenzen naar onze zuiderburen, én omgekeerd. Daarom wordt het een tweetalig evenement met simultaanvertaling. Het programma van de studiedag kan je bekijken via http://www.kuleuven-kortrijk.be/natuurstudiedag

Programma :
09:00 Ontvangst met koffie
09:30 Welkom: Koenraad Muylaert (KULeuven Campus Kortrijk)
09:32 Inleiding: Peter Norro (Provincie West-Vl., directeur dienst MiNaWa)
09:35 Biodiversiteit in de stad: ark van Noah ?: Martin Hermy (KULeuven)
10:15 Principes ecologische siertuin, boven én onder de grond: Niké Verfaille (VELT)
10:55 Harmonisch park- en groenbeheer: Veerle Heyens & Eva Troch (Agentschap voor Natuur en Bos)
11:20 Pauze
11:40 Natuur in de stad op kleine en grote schaal in Lille (F): Pierre Dhenin (Espace Naturel de Lille Métropole)
12:05 Het huismussenproject: Jan Rodts & Inge Buntinx (Vogelbescherming Vlaanderen)
12:30 Middagpauze
13:45 Duizendsoortendag 2010: soorten in de stadsrand: Roeland Libeer (Insectenwerkgroep ZW-Vlaanderen) & Christophe Gruwier (CNB Mouscron)
14:10 Wilde bijen en honingbijen in tuinen en parken: Dries Laget (Universiteit Gent)
14:35 Ecotuinteams en tuinen in de duinen: Claude Willaert (Provincie West-Vlaanderen)
15:00 Pauze
15:20 Een grote tuin als natuuroase: praktijkvoorbeelden uit de bosrijke zandstreek (Oostkamp) en uit gewoon landbouwgebied (Slijpskapelle)
Lode Bourez (VELT Beernem) en Geert Schoutteten (Natuurpunt Mandelstreke)
15:50 Voeren & beloeren, Vlinder mee: West-Vlaamse resultaten : Wim Vandenbossche (Natuurpunt, dienst Communicatie)
16:15 Slottoespraak : Brenda Bussche (Agentschap voor Natuur en Bos, provinciaal directeur West-Vlaanderen)
16:25 Receptie

Praktisch:
De studiedag gaat door op zaterdag 26 februari van 9u tot 16 u30 (aansluitend receptie) bij de KULeuven, Campus Kortrijk.
Inschrijven is nodig, via deze link: http://www.kuleuven-kortrijk.be/natuurstudiedag, waar u ook alle andere nuttige informatie vindt.
De kostprijs is 5 euro per persoon, 2 euro voor studenten (broodjeslunch incl.), wat zéér budgetvriendelijk is voor wat u allemaal aangeboden krijgt en dit na inschrijving te storten op rekening 285-0213329-55 van het Postuniversitair Centrum Kulak met vermelding van 400/0005/32024

De organisatie is in handen van de KU Leuven campus Kortrijk en hun Postuniversitair Centrum, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuurpunt, de West-Vlaamse Milieufederatie, het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen. Voor de vertaling krijgen we steun van Europees Interreg-project BiPS.

Wij hopen u op 26 februari te mogen begroeten,
Namens het Natuurstudiedag-team !
Katty De Wilde
Coördinator
West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw
Tel/fax : 050/707.107
katty.de.wilde@wmfkoepel.be
http://www.wmfkoepel.be

De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw is de koepelorganisatie van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen.