MEESTE SILHOUETTEN TE ZEEBRUGGE ZIJN VERDWENEN!

Marc Nollet

Nog niet zo lang geleden meldden wij dat verschillende Mergusleden meehielpen bij het kleven van ongeveer 300 roofvogelsilhouetten op de windschermen van de Westdam te Zeebrugge (klik HIER voor dit artikel).

Wat blijkt nu: de meeste van deze silhouetten zijn verdwenen! Op zaterdag 10 september stelden verschillende vogelkijkers vast dat ze bijna allemaal afgerukt werden.Wie hiervoor verantwoordelijk is, blijft een raadsel alhoewel er toch een stil vermoeden is. Bij het aanbrengen van de klevers kwam het immers tot een woordenwisseling met een tegenstander van deze actie. Er zal in elk geval klacht ingediend worden tegen onbekenden. Er wordt nu gezocht naar een blijvend alternatief: het is de bedoeling van Vogelbescherming Vlaanderen om nu zo snel mogelijk samen te zitten met de afdeling Kust van de Vlaamse Overheid en daar voor te stellen om de windschermen definitief te verwijderen.