Wadden-Vaar-Vogel-week Mergus 24-30 / 08 / 2019 – nautisch verslag

Marc De Ceuninck

Dag 1 ( zaterdag 24 augustus 2019)

s’ Ochtends nog geluisterd naar de weersverwachtingen voor de Waddenzee: zonnig, droog en zwakke tot matige wind. De bus zette ons s’ middags af op de wal in Harlingen waar we nog konden genieten van de feestelijkheden rond het plaatsen van de masten op de Witte Swaen, het gereconstrueerd expeditieschip van Willem Barents uit de 16e eeuw. Na de verwelkoming door de bemanning (Jurgen, Carolien en Ben) volgde de rondleiding op ons schip de Rea-Klif een tweemastklipper uit 1894.

Figuur 1 Rea-Klif. http://klipperreaklif.nl/

Wat later gooiden we de trossen los en voeren voorbij de walvisfontein, een herinnering aan het vroegere belang van de walvisvangst voor de stad, de haven uit. De wind kwam uit de goede richting en al snel konden de zeilen gehesen worden. Jurgen, de kapitein nodigde ons uit om actief mee te zeilen en velen voelden zich geroepen om de vallen en schoten te bedienen. Het was groepswerk en een prettige manier om vertrouwd te raken met het zeilschip. Op zeil ging het nu zalig verder langs Griend, een onbewoond vogeleiland waar tijdens het broedseizoen zelfs twee vogelwachters continu verblijven om de vogels te beschermen tegen verstoring.

Figuur 2 Griend met het vogelwachtershuis.

Wat verder passeerden we de Zandplaat Richel waar delen gereserveerd zijn als broed- en rustplaats voor de vogels en zeehonden. Mooi ! Zo kwamen we in Vlieland en voeren door de smalle ingang de haven binnen. Het was erg druk en toen we de Rea-Klif tegen vier andere boten aanlegden moesten we van de ene rij boten naar de andere overstappen om aan wal te geraken.

 

Dag 3 (maandag 26 augustus 2019)

Vertrokken om 11h00 uit Oost-Vlieland. Geen geluk met de wind, die zat tegen, dus op motor vandaag. De eerste vogelstop was aan de zuidoostkant van Richel in een ondiepe vaargeul (Fransche Gaatje), heel dicht bij de zandplaten. Na een dik uur vogelspotten het anker losgegooid voor een tocht van 28 mijl (33 km) naar Ameland. We gingen door diepere geulen met poëtische namen als Noord Meep, Noorder Balgen en Molengat en over ondiepten met mooie namen als Oosterom en Blauwe Balg. Even aan de grond vastgelopen in de Oosterom maar snel weer losgekomen. We voeren langs de hoge zandbank van de Blauwe Balg met heel veel zeehonden en vogels. Om 19h00 bereikten we de haven van Nes op Ameland.

Figuur 3 We naderen Nes (Ameland)

Ditmaal konden we wel tegen de steiger aanleggen wat een stuk comfortabeler was. Vlak naast een zandplaat waar onze vogelfotografen meteen plat op de buik gingen om schitterende foto’s te maken.

 

Dag 4 (dinsdag 27 augustus 2019)

Na de fietstocht op Ameland verlieten we bij valavond de haven. Het afvaren was niet zo gemakkelijk omdat we aan lagerwal lagen en de wind de Rea-Klif voortdurend tegen de steiger terugduwde. Na enkele pogingen lukte het wel en vertrokken we voor een kortere tocht naar de ankerplaats waar we wilden overnachten. De wind kwam uit de goede richting, eerst matig later zwak maar voldoende om te zeilen. We gingen terug over de ondiepte van de Blauwe Balg, heel traag om in het avondlicht de zeehonden en de massa’s watervogels te observeren. Om te overnachten koos schipper Jurgen een bocht van de Oosterom. Traag manoeuvreerde hij de Rea-Klif met de boeg op de steilere kant van de geul tot de boot vastliep en het anker kon gegooid worden. Het was 21h00 en midtij. Lang genoten van de ondergaande zon, vele foto’s, en dan gaan slapen.

Figuur 4 Ondergaande zon vanaf onze ankerplaats

Voor velen onder ons was het de eerste keer om niet in een haven maar in volle zee, op anker te overnachten. Een unieke ervaring.

 

Dag 5 (woensdag 28 augustus 2019)

s’ Morgens was iedereen vroeg uit de veren, de een al wat beter uitgeslapen dan de ander. Na het zoveelste lekkere ontbijt van Carolien lichtten we reeds om 07h00 het anker voor een tocht van 18 mijl naar Terschelling. Veel later vertrekken kon niet want onderweg passeerden we het wantij onder Terschelling en daar moesten we rond het hoogwater van 08h06 overheen. Toch wat bewolkt s’ ochtends en de zonsopkomst niet echt kunnen smaken. De wind zat tegen en viel helemaal weg toen we de smalle maar drukke Slenk invoeren, er zat niets anders op dan de motor te starten. Rond de middag kwamen we aan in de haven van West-Terschelling en kregen een mooie ligplaats toegewezen door de havenmeester.

 

Dag 7 (vrijdag 30 augustus 2019)

Om 09h00 met opkomend tij en stroom mee vertrokken uit de haven en koers gezet naar ons vertrekpunt: Harlingen. Zonder twijfel de beste zeildag. Mooie wind. De vier zeilen konden gezet worden (kluiver, fok, grootzeil en bezaan).

 

Figuur 5 Videoclipje strak zeilen

      

In de grotere Vliestroom blaasde de wind pal op kop. Dit betekende anderhalf uur opkruisen. Voor de Mergusmatrozen een mooie training met 15 keer overstag te gaan.    

Figuur 6 Gele lijn toont het traject van het opkruisen in de Vliestroom

Dit was lastig maar eenmaal het vogeleiland Griend gerond ging het snel vooruit in de Blauwe Slenk en in de vaargeul langs de Pollendam. Rond 15h00 meerden we af in de Nieuwe Willemshaven van Harlingen recht tegenover de walvisfontein. Voor we de bus instapten richting Brugge en in slaap vielen konden we op de wal nog meegenieten van de feestelijke Visserijdagen met fietsorkesten en Friese paarden.

 

Dit is het nautische verslag van onze ‘Wadden-Vaar-Vogel-week’ door

Jan Michels