Blikvangers van 18/10 tot en met 24/10/2021

Machteld Kaesemans

Opnieuw werd er flink gespot en geteld en zagen we meerdere nieuwe soorten. Een van de uitblinkers was een Kleine Vliegenvanger, gezien in Zeebrugge aan het Filipsdok. Net een jaar geleden werd er daar ook eentje gezien. Een Topper werd gespot in Het Zwin. Heel bijzonder was ook een zeer zeldzaam Stormvogeltje en een familielid, het Vaal stormvogeltje. Een Grijze wouw en een Rode wouw waren eveneens van de partij. Een speciale en zeldzame meeuw, de Vorkstaartmeeuw, bezocht het Mergus gebied en bij de steltlopers ontdekte men de niet zo talrijke Paarse strandloper. Om te eindigen stel ik jullie nog de heel beweeglijke en kleine Graszanger en Bladkoning voor. Bekijk zorgvuldig de waarnemingen van vorige week en je bent helemaal klaar voor de komende dagen!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Topper

© Johan Buckens

Stormvogeltje / Vaal stormvogeltje

© Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 204 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3583  waarnemingen ingevoerd en184 soorten.

Vorkstaartmeeuw

© Johan Buckens

Paarse strandloper

© Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Topper, Middelste zaagbek, Parelduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Grauwe pijlstormvogel, Stormvogeltje, Vaal stormvogeltje, Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Grijze wouw, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Kleine strandloper, Paarse  strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote stern, Grote jager, Middelste jager, Kleine jager, Kleinste jager, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Braamsluiper, Beflijster, Bonte vliegenvanger, Kleine vliegenvanger, Waterpieper,  Europese kanarie, Kleine barmsijs, Frater,  Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Geelgors,  IJsgors.

Graszanger / Bladkoning

© Yves / © Johan Buckens

Bovenste foto: Kleine vliegenvanger © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 26/10/2021