Blikvangers van 25/07 tot en met 31/07/2022

Machteld Kaesemans

Opnieuw werden deze week veel Lepelaars gespot. Terug werd er vlijtig naar de aanwezige vogels gekeken en genoteerd. De droogte en de warmte maken het onze vogels wel niet gemakkelijk.. De Lepelaars waren zoals vorige week  talrijk aanwezig. Er werden ook wat nieuwigheden gezien zoals Zwarte ooievaar en Kwak. Men zag 153 soorten vogels. Purperreiger en Regenwulp lieten zich ook bewonderen net als Grote Stern en Dwergstern. Voor de rest kijken jullie eens intensief naar de waarnemingen van Mergus en ontdekken jullie nog enkele nieuwigheden, hier niet vernoemd.

Vele groetjes van Machteld.  

Lepelaars

© Karina

Zwarte Ooievaar

© Kris De Rouck

Waarnemers

Deze  week waren er 210 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 1998  waarnemingen ingevoerd en 153 soorten.

Regenwulp / Purperreiger

© Filip De Ruwe / Johan Buckens

Grote Stern

© François Roland

Kwartel, Zwarte ooievaar, Witte Ibis, Lepelaar, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-gent, Wespendief, Bruine Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Strandplevier,  IJslandse grutto, Kombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw,  Dwergstern, Grote Stern, Zwarte Stern, Bosuil, Zwarte Specht, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Gekraagde roodstaart, Braamsluiper, Blauwborst, Kruisbek..

Groetjes van Machteld

Bovenste foto: Kwak © Herman Blockx

Machteld Kaesemans  3/08/2022