Aalscholvertelling 13/11/2021

Wim Jans

We hebben er weer een succesvolle telling opzitten. Alle tellers waren op post. Zoals altijd trok ik naar de Blauwe Toren en daar kwamen 26 Aalscholvers slapen. Aan de Barge kon Kathleen Coen 25 Aalscholvers aan het lijstje toevoegen. Marc De Ceuninck nam Sijsele voor zijn rekening en daar kon hij vaststellen dat de Zandberghoeve als voorverzamelplaats dienst doet en de Golf nu de slaapplaats is. Resultaat 31 Aalscholvers. Ook Emmanuel Crul was op post , kleiputten Hoeke en de Syphons, respectievelijk 78 en 41 vogels. Dirk Content bestede zijn telling uit aan Franky Beidts en Bart Verstraete en de kleiputten van Wenduine leverde 44 vogels op. Nicholas Endriatis nam de expresswegput voor zijn rekening: resultaat 38 Aalscholvers. Ruben Saey tekende aan de Misériebocht 78 Aalscholvers op en Luc De Cat vermoed dat zijn aantal, 82 vogels in Vloethemveld, een onderschatting zijn. Rudi van Torre kon aan de kanalen van de Achterhaven, dat is tussen de Palingpot en de Zelzatebrug 117 Aalscholvers optekenen. Hij vond ook een nieuwe slaapplaats namelijk Dujardin Knokke en daar kwamen 12 vogels slapen. Dit maakt een totaal van 566 Aalscholvers en dat is best een laag aantal. Wellicht dat de slechte zichtbaarheid door de bladeren aan de bomen in Vloethemveld  gedeeltelijk voor dit lage aantal verantwoordelijk zijn. Rest me nog alle tellers te bedankten voor de inzet en op naar januari. Ondergetekende zal er dan niet bij zijn, Sofie en ik vertoeven dan in hopelijk zonniger oorden als corona geen roet in het eten gooit.

Wim Jans