Verslag Mergus midwinter ledenfeest vrijdagavond 30 januari 2015

Machteld Kaesemans

 

 

 

De zaal was opnieuw aardig vol gelopen toen Leo om half negen het woord nam en ons de recentste evoluties in en het rond het Zwin in beeld bracht.

 

Het ruime Zwin wordt in drie delen opgesplitst:

–          De Zwinbosjes- en duinen

–          Het Zwinpark

–          Het Zwin schorre- en slikkengebied.

 

 

 

 

De Zwinbosjes en duinen zijn al bijna volledig heringericht en staan onder beheer van ANB.

 

De werken aan het nieuwe Zwin park zijn volop aan de gang en het nieuwe ontvangstgebouw, de wetenschappelijke lokalen en schuilhutten gaan in de loop van 2016 open, onder toezicht van de provincie.

 

Het eigenlijke Zwin schorre- en slikkengebied wordt met 120 hectare uitgebreid (compensatieverhaal Westerschelde) en er komen nieuwe broedvogeleilanden voor meeuwen, sterns en steltlopers. Men zal de verzanding van het Zwin proberen tegen te gaan door de afwatering van de polder doorheen het Zwin zelf te loodsen!  We zijn benieuwd.

 

Leo Declercq presenteerde zijn verhaal vol enthousiasme, met mooie beeldjes en beantwoordde alle vragen van de aanwezigen.

 

 

 

Frank had in zijn inleiding reeds zijn volledig bestuur en alle aanwezigen bedankt voor hun medewerking en inzet gedurende het ganse werkjaar 2014 en keek kort even vooruit op de activiteiten 2015.

 

 

 

De ganse avond werd een PowerPoint presentatie van Marc Nollet geprojecteerd met beelden van de voorbije activiteiten.

De boekenstand  kende een groot succes en de gratis Mergus tijdschriften, broedvogelrapporten en polo’s vonden eveneens makkelijk een geïnteresseerde.

 

 

 

 

 

 

 

Zowel voor als na de spreekbeurt werd er aan de bar flink bijgepraat over ‘oehoes’,  ‘smartphones’, reizen, excursies, ‘middelste bonte specht’, Amnesty International en smolten de gratis aangeboden hapjes als sneeuw in de zon.

Om middernacht trokken we als laatste de deur achter ons dicht. Het was heel gezellig geweest.

Leo bedankt voor de inzet!

Frank en het voltallige bestuur.

 

Tekst:  Frank De Scheemaeker.

 

Foto’s:  Pierre Ackou en Pierre Tavernier.