Uitstap naar de Sophia-polder en de Blikken

Marc De Ceuninck

Een flinke vertegenwoordiging was weer aanwezig voor deze klassieker.

Op weg naar de Sofia-polder merkten we al Ooievaars op, een Blauwe Reiger, een biddende Torenvalk.

 

 

 

 

Ter plaatse stond de “bende van Torhout” ons op te wachten maar ook Frieda Pillen, de zus van Robrecht. Een Boomvalk joeg op libellen en de weersvoorspelling was voor deze avond volledig correct. Het klaarde helemaal uit.

 

 

 

 

De Geoorde Futen waren natuurlijk aanwezig, maar ook Pijlstaarten, Wintertalingen, Bergeenden, vooral jongen die dit jaar geboren zijn. Kuifeenden met jongen en natuurlijk massa’s Wilde Eenden.

Maar de eend van de avond werd ontdekt door Geert Carette, een wijfje Brilduiker, dat is wel uitzonderlijk vroeg.

We gingen natuurlijk voor de steltlopers, twee Bosruiters lieten zich prachtig bewonderen. De witte wenkbrauwstreep en de fijne tekening waren dankzij de belichting heel goed waar te nemen.

 

 

 

 

 

Verder zat er Kluut, Grutto, Kemphaan, Zwarte Ruiter, Oeverloper, Kleine Plevier en Wulp. Ook een adulte Steltkluut en twee juvenielen lieten zich bewonderen.

Een man en een juveniele Bruine Kiekendief vlogen voorbij en een bleke buizerd ging op één van strobalen zitten.

Verder waren er de onvermijdelijke Brand- en Grauwe Ganzen. Ook Oeverzwaluwen, er is daar trouwens een schitterende wand waar de vogels broeden, Huis-en Boerenzwaluwen waren van de partij. Ook Gierzwaluwen komen zich opvetten boven het wateroppervlak eer ze naar Afrika trekken. Een Putter vloog voorbij.

 

 

Op weg, in een kreek langs de Mosterdweg, waren vier Lepelaars, een Groenpootruiter, Zwarte Ruiter en Watersnip aanwezig.

 

 

 

De schuilhut in de Blikken was natuurlijk weer te klein en de hoogte van de gaten is toch door iemand uitgerekend die de “foute” afmetingen heeft.

 

Lepelaar, Witgat, Oeverloper, Kemphaan, Kluut, Wintertaling, Kievit en Wulp waren daar aanwezig. Ook een Kolgans, wellicht een ontsnapte, zwom daar rond. Geert was echt in goede doen deze avond, hij spotte een Goudplevier die nog volledig in zomerkleed was. Werkelijk een schitterende waarneming.

 

 

 

 

En dan werd het donker, we bedanken Johan voor de uitstekende begeleiding, beter is haast niet mogelijk en ik wil Kathleen ook bedanken omdat ze de soortenlijst voor me bijhield. Het was weer een geslaagde avond.

 

Wim Jans

Foto’s: Marc Nollet en Marc De Ceuninck