SFEERVERSLAGJE AVONDEXCURSIE NAAR DE SOPHIAPOLDER DINSDAG 21 APRIL 2015

Frank De Scheemaeker

Hoys allen


Met 14 Mergussers genoten we van een uitzonderlijk soortenrijke en gezellige avond! We waren ook verheugd ons nieuw lid Jan Decoster te mogen verwelkomen.

We reden eerst naar het meest oostelijke plasje en stonden dra oog in oog met de Kleine Geelpootruiter, voor de meesten van ons een lifer! Vogel liet zich zowel in zit als in vlucht uitstekend bekijken en kwam regelmatig in één beeld met Tureluur, Kemphaan en Oeverloper wat vergelijken nog interessanter maakten. Opvallend waren de slanke gestalte, de fijne halflange snavel, de gele poten, de witte ‘spotjes’  op de dekveren, de fijn gestreepte borst en zijflanken en in de vlucht de witte (niet wigvormige) stuit en de drie staartbanden. De vogel leek ook een witte kopstreek te vertonen. Verder aan dat zelfde oostelijke plasje: Grutto, Scholekster, Kleine Plevier, 135 Brandgans, enkele Canadese Ganzen, Kuif-, Tafel-, Slob- en Krakeend, alsook Torenvalk en een prachtig getekend mannetje Bruine Kiekendief. Twee Lepelaars vlogen over en Regenwulp liet kortstondig zijn ‘bie bie bie’ roep horen.

Op naar de westelijke grotere plassen met broed eilandjes: hier toch wel erg veel nesten van Kokmeeuw (niet geteld maar minstens 500 geschat) en tientallen Zwartkopmeeuwen ertussen. Ook Zilver- en Kleine Mantels aanwezig. Verrassend was de grote groep van ca 200 Oeverzwaluwen die de ganse avond over het water dansten en ook Fuut, Kluut, Knobbelzwaan, Visdief en opnieuw Bruine Kiekendief lieten zich bewonderen.
De zon daalde snel, we reden nog even langs de nieuwe plasjes aan de overkant van de weg, met twee spelende Buizerds als nieuw en Venus wuifde onze excursie uit.
Tot volgende uitstap! En bedankt alle deelnemers. We namen in totaal 43 soorten waar.

Foto en tekst Frank De Scheemaeker