Het KB voor paramotoren

Marc Nollet

Onlangs verschenen er in de late namiddag en dit bij het aanbreken van het broedseizoen terug paramotoren die laag over de velden scheerden. Boven het natuurgebied De Moeren grenzend aan Houtave en Meetkerke werden er wat stunten gedaan enkele meters boven de grond. Een alerte Mergusser nam foto’s.
 
Wij herinneren jullie graag aan het feit dat de wetgeving rond paramotoren vorige zomer werd goedgekeurd en geruisloos in het Staatsblad verscheen.
 
Waar je in het verleden altijd moest geluk hebben om deze piloten opstijgend of landend aan te treffen om ze te kunnen aanspreken als ze frequent te laag overvliegen boven natuurgebieden e.d., kwam daar nu recent dus verandering in.
 
In de bijlage (klik HIER) vind je kort en bondig de voor ons meest relevante artikels uitgelicht. Wie dat wil, kan uiteraard de ganse wettekst eens lezen.
 
In essentie:

 

  • Iedere paramotor is vanaf heden individueel te identificeren aan de hand van een verplicht uniek kenmerk (code) op het zeil.¬†Piloten die het zo nauw niet nemen met de hoogte e.d. kun je vanaf nu dus in principe opsporen en aanspreken.
  • Iedere opstijgplaats moet vanaf heden bekend zijn bij de burgemeester van de gemeente in kwestie.
  • Stijgt men van op een vaste plek altijd op (en dus laag over) een kwetsbaar gebied, dan kun je via de burgemeester de verantwoordelijke van het opstijgterrein te pakken krijgen en zien hoe je dat kan vermijden.
  • ¬†Vogelrichtlijngebieden moeten wat hoger worden overvlogen (213m) dan andere gebieden (150m)¬†(voor hoogtebepaling in het veld, kun je nog eens het houthakkerskruis proberen – zie http://www.deboomin.eu/docs/graad1/bijlage-hoe-meet-ik-de-hoogte-van-een-boom.pdf).