MERGUS STEUNT HUISMUSSENPROJECT NATUURPUNT DAMME

Frank De Scheemaeker

Foto: mannetje Huismus Filip De Ruwe

2014-08-25 Huismus m. Filip De ruwe

 

 

 

 

Mussen, al eeuwenlang leven ze in de nabijheid van mensen. Ze broeden onder daken en leven van gemorste granen of andere oogstresten en allerhande plantenzaden. Eens zag je ze overal maar nu moet je al goed kijken en geluk hebben om er een paar te zien. Net zoals met vele andere soorten gaat het ook met deze eens zo algemene vogel niet zo goed. Reden genoeg om er iets aan te doen. Daarom sloegen Natuurpunt Damme en de Stad Damme de handen in elkaar. We willen vooreerst het voorkomen van de huismus in Damme in kaart brengen en vervolgens proberen de populaties te helpen. In het kader van het Cera project ‘ en vogelwerkgroep Mergus Geef je buurt een groene beurt’ werd daarom een subsidie van maar liefst €1250 aangevraagd én bekomen voor de aankoop van “mussenpotten”. Dit zijn prachtige gebakken potten die eens opgehangen op een goede plaats een aantrekkelijke nestplaats zijn voor mussen. De 170 potten zullen opgehangen worden op verschillende plaatsen in Damme. Daarmee hopen we niet alleen die vogels nestgelegenheid te bezorgen en zo de populatie weer wat te kunnen opkrikken, maar ook inzicht te krijgen in het wel en wee van deze vogels. In samenwerking met de Universiteit van Gent zullen immers de vogels geringd worden en van een unieke kleurcode voorzien worden waardoor individuele vogels makkelijk kunnen gevolgd worden.

Het stadsbestuur van Damme ondertekende al op 12 mei 2011 het biodiversiteitscharter. Daarin staat dat het belooft om werk te maken van meer biodiversiteit door de opmaak van lokale actieplannen. Dit project past hier dan ook in.

Dit project is een type voorbeeld van wat nu “citizen science” wordt genoemd, een wetenschappelijk project waar vrijwilligers kunnen aan meewerken. Hebt U interesse om mee te werken en meer te weet te komen over deze fascinerende vogels dan kan je waarnemingen doorgeven of je kan je opgeven om mussenpotten te laten ophangen in je tuin. Meer info is te vinden op de blog mussen in Damme (http://mussenindamme.wixsite.com/blog ) en op de website van Natuurpunt Damme (http://www.natuurpuntdamme.be/index.php/waarnemen-tellen/huismussen ).