BLIKVANGERS van 05/06 tot en met 11/06/2017

Machteld Kaesemans

“Broeden, voederen en zorg dragen voor je kroost” … dit is het motto van deze week en van de blikvangers!

Een nieuwe soort deed zijn intrede: de graszanger! De rest zit op nest, zorgt voor voedsel  en beschermt op zeer voorbeeldige wijze hun jongen. Huis – en boerenzwaluwen klieven door het luchtruim op zoek naar vliegende insecten. Bij meerdere vogelsoorten broeden zowel man als vrouw afwisselend, de partner zoekt ondertussen voedsel: insecten, spinnen, wormen, kleine dieren  worden gegeten.

Bij de uilen bestaat  het eten vooral uit muizen, vogels, kikkers, veelal dierlijk voedsel. De ijsvogel leeft vrijwel uitsluitend op vis.

De zorg dragen voor hun kroost is zeer intensief bij de vogels. Er wordt geroepen, gealarmeerd, men probeert in groep de predator af te schrikken, toch lukt het niet altijd om deze boosdoener te elimineren! Jammer !

Alhoewel er in deze periode heel wat minder vogels te zien zijn blijft het uitermate boeiend. Ogen en oren wijd open en op stap gaan!

Groetjes van Machteld.

Bergeend met jongen

© Marc Nollet

Wilde eend met jongen

© Sam Dewanckele

Meerkoet met jongen

© Marc Nollet

Kleine Mantelmeeuw met pulli

© Herman Blockx

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arno Beidts, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, B. Calis, Bart Mortier, Bart Vantorre, Catherine Priem, Dany Depauw, Denis Van Der Elst, Dominique, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Halet, Eric Hermy, Erwin Derous, Erwin Sys, Filip De Coster, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Gabriel Vanhulle, Gaby Wieme, Geert Carette, Geert De Clercq, Geert Lakiere, Gilles Bavay, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Herman Blockx, Hilbran Verstraete, J Vanryckeghem, Jan D’hondt, Jan Pauwels, Jan Swimberghe, Jelle Quartier, Jo De Pauw, Jo Seynaeve, Johan Beyne, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Vandepitte, Jürgen De Witte, Karel Boey, Karina Samyn, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Koen Baute, Kris De Wit, Kris Lesage, Kurt Van Damme, Lowie Lams, Luc Devos – Joke Vanzandweghe, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marcel Pottier, Mark Broeckx, Marnix Vyncke, Mattias Van Opstal, Michail Sobadjiew, Michel Janssens, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Nuri Senemek, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Maertens, Peter Adriaens, Philippe Deprez, Pierre Blockx, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sebastiaan Hanoulle, Serge Allein, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stefaan Cornelus, Steven D’haese, Stijn Baeten, Thijs Tanghe, Tim De Blanck, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vandewiele Pascal, Verduystert J.P, Walter Van Der Meulen, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Plovie, Wim Pauwels, X. Bertels.

IJsvogel met prooi

© Marnix Vyncke

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Huismus

© Thaisa Wille

Rietzanger

© Ronny Lierman

Roodborsttapuit

© Marnix Vyncke

Ransuil pullus

© Marc Nollet

Steenuil pullus

© Marc De Ceuninck

VOGELLIJST:

Kwartel, Krooneend, Geoorde fuut, Lepelaar, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik,  Slechtvalk, Steltkluut, Bosruiter, Dwergstern, Grote stern, Witwangstern, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Cetti’s zanger, Graszanger, Iberische tjiftjaf, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde  roodstaart, Bonte vliegenvanger, Noordse kwikstaart, Kruisbek.

Ooievaar op nest

© Emmanuel Crul

Bovenste foto: © Marnix Vyncke / Boerenzwaluw

Machteld Kaesemans 12/06/2017