BLIKVANGERS van 12/06 tot en met 18/06/2017

Machteld Kaesemans

 

De hitte en droogte laten zich voelen! Er werden minder soorten vogels gespot, ook minder waarnemers waren onderweg.  Voor deze Blikvangers ga ik door op het thema: “ Voeren, zorg dragen en ringen van de jongen”.  Het ringen is hier nog beperkt tot torenvalk, slechtvalk en kerkuil.

Het ringen van vogels is enorm belangrijk!  Het principe van het individueel merken laat toe de verschillende gegevens zoals richting van de vogeltrek te bestuderen en ook de populatiedynamica (geboorte, overleving, doodsoorzaken) op te volgen. Het programma begon in België al in 1927. Deze lange termijn laat toe om tendensen vast te stellen waarmee de toestand van het leefmilieu en de invloed van klimaatswijzigingen kunnen bestudeerd worden.

Bij de afbeeldingen kunnen jullie zien hoe zorgzaam de ouders hun jongen voeren , éen ding VERGEET de schotel met water niet in de tuin want water is levensnoodzakelijk voor onze kleine vrienden !!!

Tot volgende week en groetjes,

Machteld.

Grote Bonte Specht

Kneu

Spreeuw

Visdief

© Marc Nollet

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Annick Decruyenaere, Antoine Cornelis, Augustijn De Ketelaere, Benoit Van Damme, Bert Kindermans, Caroline De Wulf, Catherine Priem, Danny Dewulf, Dirk Van Tricht, Dirk Werbrouck, Dominique Verbelen, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Erwin Derous, Filip De Coster, Florian Martens, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Franky Beidts, Freddy Rogiers, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Gielen Dorothea, Gilles Bavay, Guido Mussche, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hubert Brandt, I. Provoost, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan D’hondt, Jan Lannoo, Jef Van Nieuwenhuyse, Johan Beyne, Johan Buckens, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Johan Vandepitte, Jp Valentin, Karim Neirynck, Karina Samyn, Kenny Hessel, Koen Baute, Kristof Hurtekant, Kurt Van Damme, L Feys, Leo Declercq, Louisa Lowyck, Lowie Lams, Luc Van Den Kerchove, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marcel Pottier, Mylle Johnny, Nathan De Fruyt, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Vandenbulcke, Pieter Van Dorsselaer, Reinhardt Strubbe, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sofie Declercq, Stefaan Brinckman, Stefaan Cornelus, Stefan Vertommen, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Thijs Tanghe, Thomas Van Lancker, Thomas Vermeire, Tine Devroye, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vandenbulcke Stéphane, Vic Puype, Wauters Jean, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Trio.

Ringen van Torenvalken

                                                                                               

© Fons en Geert Dewispelaere

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Torenvalken voor het ringen

© Geert Dewispelaere 

Ringen van Kerkuil

© Fons Dewispelaere 

Ringen van slechtvalk

© Marc Nollet

VOGELLIJST:

Kwartel, Krooneend, Lepelaar, Wespendief, Kwak, Grote zilverreiger, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik,  Slechtvalk, Steltkluut, Bosruiter, Lachstern, Dwergstern, Grote stern, Zomertortel,  Kerkuil, Zwarte specht, Wielewaal, Cetti’s zanger, Orpheusspotvogel,  Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde  roodstaart, Kruisbek.

Waterbad voor Pimpelmees

© Marc Nollet

Bovenste foto: © Slechtvalk Marc Nollet

Machteld Kaesemans 18/06/2017