Een zonovergoten woensdagavondfietstocht

Marc Nollet

Voorbije woensdag, 21 juni kwamen 10 Mergussers samen aan de kerk van Stalhille voor een 14km lange tocht doorheen de polders van Jabbeke en Oudenburg. De zon scheen volop en had waarschijnlijk meerdere geïnteresseerden tegen gehouden deze groep te vervoegen. Ze hadden ongelijk.

Klokslag 19u30 startten we de rondrit en nog voor we op ons zadel zaten konden we een eerste schitterende waarneming noteren: een boomvalk trok over de kerktoren naar het zuiden. Via de Kalsijdeweg kwamen we in de Paddengatstraat. We waren nog geen 500m ver of we sprongen al van de fiets. Rechts van ons vloog een vrouwtje bruine kiekendief over een aardappelveld. 

Ondertussen kwamen nog 2 laatkomers ons vervoegen. Goed dat we stil stonden voor die kiek, ze hadden ons anders nooit kunnen bijbenen. Ze werden verwelkomd door een zingende grasmus. De man├Ęge lieten we links liggen om wat verder op een veilige uitwijkplaats even over de velden te kijken. Een rustende buizerd en ook heggenmus, kleine karekiet, patrijs werden aan de lijst toegevoegd. 

 

Ter hoogte van de Schorreweide reden we de niet verharde weg in. Meestal staan links en rechts van dit weggetje mooie plassen waar normaal veel vogels vertoeven maar nu stond alles droog. Er was dan ook weinig leven te bespeuren. Aan het einde van de weg hielden we even halt. De omgeving werd afgespeurd. Algauw konden we een zingende rietgors noteren en na verloop van tijd werd ons lijstje toch iets langer. We zagen en/of hoorden rietzanger, wulp, kluut, grauwe gans, terug een vrouwtje bruine kiekendief, tureluur, torenvalk, gierzwaluw, boerenzwaluw, kievit en kokmeeuw.

Op onze weg naar de weiden ‘t Pompje zagen we nog een koppel roodborsttapuit. Ook daar konden we enkel maar vaststellen dat alles droog lag. Kluut, kleine plevier, wilde eend, spreeuw, blauwe reiger, buizerd, scholekster en een witte kwikstaart kwamen op ons lijstje te staan. Een kleine zilverreiger werd ontdekt en terug zagen we bruine kiek. Op het einde van onze tocht zal blijken dat we 5 exemplaren bruine kiekendief zagen: 4 vrouwtjes en 1 man!

 

We reden verder tot aan de vaart en keerden langs het jaagpad terug richting Stalhille. We hoorden vink, tjiftjaf en een spotvogel. Links af reden we de Schobbejak in over het bruggetje. Op het plasje zat een kuifeend met maar liefst negen jongen! We noteerden nog pimpelmees, grote bonte specht, groenling en holenduif.

De zon ging zachtjes onder toen we de Cathilleweg bereikten. Zij die nog naar Jabbeke en naar Brugge moesten fietsen namen afscheid, de rest reed terug naar het vertrekpunt waar we om 22u00 stipt aankwamen.

Deze fietstocht werd toch geapprecieerd door de aanwezigen en is dus zeker voor herhaling vatbaar.