BOER EN NATUUR

Marc Nollet

Sinds 1 september 2010 is er een Vlaams forum waar landbouwers en natuurliefhebbers terecht kunnen met allerlei praktische vragen rond landbouw, natuur en biodiversiteit: www.boerennatuur.be

Het forum is onderverdeeld in 6 thema’s:

  • akker- en bodemleven
  • gras- en weilanden
  • holle wegen
  • houtige kleine landschapselementen en perceelsranden
  • natuur op en rond het erf
  • watergebonden natuur

De link naar dit forum werd toegevoegd in de links onder “Natuursites”.