BLIKVANGERS van 21-02 tot en met 27-02-2011.

Machteld Kaesemans

Roodhalsgans, Foto Fonny Schoeters.

Nu de vogeltrek stilaan op gang komt, zien we een paar andere soorten verschijnen, zoals Lepelaars, Kraanvogels en natuurlijk de steltlopers zoals Grutto. Consulteer regelmatig het item “Trektellen.nl” en je zult verwonderd zijn wat er zoal doorvliegt naar het Noorden. Aan de Fonteintjes is het voorlopig nog rustig, maar aan de “Trektelpost Anderstad” (Lier) telden ze op 27-02-2011 reeds 38 soorten met 5052 exemplaren, waaronder 32 Buizerds, heel veel Kievit, 12 Zwartkopmeeuw, veel lijsterachtigen, een paar Boomleeuwerik en 309 Sijs.

Velduil, Uitkerke Weiden, Foto: Ivan Steenkiste.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Bart De Craemer, Bart Van Thuyne, Cyriel  Endriatis, Danny Claeysier, Filip De Coster,  Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Frank De Scheemaeker, Geert Carette, Guido Burggraeve, Guido Orbie,  Hans Compernolle,Ivan Leroy, Ivan Steenkiste, Jan Baert, Jef Van de Water, Johan Buckens, Kenny Hessel, Kris Lesage, Kristof Hurtekant,  Luc De Cat, Luc Vanden Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc Janssens, Mieke Rodts, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Patrick Keirsebilck,  Paul Verplancke, Peene Dirk,  Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Roland François, Romain Deloof, Stefan Keereman, Steven D’haese, Sven Maly, Willem Jans, Wim Pauwels, Wim Rommel, Eric Ingelbrecht, Jacques De Groote, Karina Samijn, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. André Van De Laer, Steven Wytema, Steven De Bruycker, Roel Uyttenbroecke, Pierre Manuel De Lemos Esteves, Houthoofd Christophe, Steven Vantieghem, David Herman, Jeremy Demey, Jos Simons.

Grote Zilvereiger, Foto Patrick Keirsebilck.

VOGELS + GEBIED : (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

Roodhalsgans : Uitkerke Weiden .

Wilde Zwaan : Jabbeke Noordhoek .

Kleine Zwaan : Roksem Put.

Nonnetje : Roksem Put,  Vloethemveld.

Kokardezaagbek : Knokke Zwinbosjes-sectie2.

Grote Zaagbek : Roksem Put,  Oostendse Vaart, Wachtbekken Ruddervoorde.

Middelste Zaagbek : Zeekanaal Herdersbrug- Insteekdok. Insteekdok Noord, Zuid, Zeebrugge Filipsdok.

Rosse Stekelstaart : Roksem Put.

Witbuikrotgans : Strand te Knokke.

Lepelaar : Stalhille Weiden, Torhout-Centrum, Strand Wenduine tot Blankenberge.

Roerdomp : Roksem Put, Vloethemveld, Stalhille Weiden, Uitkerke Weiden.

Grote Zilverreiger : Weiden Pompje,  Lage Moere, Villa Duvelsgat, Assebroek Meersen, Lemspolder,  Stalhille Weiden, Jabbeke Weiden Rijkswacht,

Kuifaalscholver : Zeebrugge Filipsdok, Insteekdok West.

Bruine Kiekendief : Uitkerke Weiden, Heist Centrum.

Blauwe Kiekendief : Houtave, Meetkerke, Stalhille, Oudenburg, Damme, Uitkerke Weiden, Vloethemveld, Zedelgem, Beernem,  e.a. Voor juiste locatie zie “Waarnemingen Mergus”.

RUIGPOOTBUIZERD : Zuienkerke Westelijke Akkers. Stalhille Weiden, Uitkerke Weiden..

Smelleken : Weiden Pompje.

Slechtvalk : Uitkerke Weiden,  Brugge Centrum, Weiden Spoorweg West, Zeekanaalberm Noord, Zuiddamme..

Waterral : Moerbrugge Opgespoten Terreinen, Heideveld-Bornebeek, Roksem Put, Bulskampveld.

Kraanvogel : Assebroek Centrum.

Bokje : Industriezone Filipsdok.

Pontische meeuw : Zeebrugge Filipsdok.

Kerkuil : Ver Assebroek, Zouteduinen.

Bosuil : Vloethemveld.

Velduil : Uitkerke Weiden.

Kleine Bonte Specht : Bulskampveld, Weiden Spoorweg West, Zeekanaalberm Noord, Villa Zorgvliet.

Zwarte Specht : Pecsteen’s Bos, Villa Zorgvliet.

Roek : De Magerbossen.

Boomleeuwerik : Duinbossen Wenduine tot De Haan, Assebroek-Meersen.

Cetti’s Zanger :. Uitkerke Weiden, De Fonteintjes.

Europese Kanarie : Verkaveling Torhout Oost.

Kruisbek : Beisbroek, Bulskampveld, Heideveld-Bornebeek.

Machteld Kaesemans 28-02-2011.