Woensdagavond excursies gaan terug van start, jij komt toch ook ?

Johan Van Heulebrouck

Mergus is fier te kunnen aankondigen dat we tijdens de zomer op woensdagavond, terug op excursie gaan.  In onderstaand schema vinden jullie alle nuttige info over de eerste drie excursies.  Neem alvast uw agenda en blokkeer deze drie data.  Deelnemers van vorige edities weten dat het educatieve steeds samen gaat met leuke contacten met gelijkgestemden.  je hoeft geen gediplomeerde ortnitoloog te zijn om aan onze excursies deel te nemen.  Iedereen met een natuurminnend hart is welkom.  Hierbij willen we reeds een woord van dank uitspreken aan onze verschillende gidsen.  Hou de dagen voordien onze website extra

in de gaten.  Mochten storm, hagel en felle regenbuien onze excursieplannen dwarsbomen zullen we dit steeds via onze website melden.

datum Plaats en uur van vertrek te bezoeken gebieden leiding
18.05.11 19 u parking Magdalenastraat19.30 ontvangstgebouw Roksem put Steven D’haese
25.05.11 19.30 u parking langs Damse vaart – fietstocht Damme – Oostkerke – Moerkerke – nieuwe put Rudy Depla en Emmanuel Crul
08.06.11 19.30 u randparking Steenbrugge19.50 u Cafe De Brug (vlakbij reservaat aan kanaal) in de  Lattenklieversstraat (hoek Lattenkliever / Vaartzuid) Miseriebocht en zandwinning Beernem Geert Vanhulle