GEZOND EN VOGELRIJK 2012 GEWENST

Frank De Scheemaeker

Mag ik jullie allen een gelukkig , gezond en vogelrijk 2012 toewensen.

Onze Natuurpunt Vogelwerkgroep Mergus gaat fluitend het nieuwe jaar in. Het aantal betalende en waarnemende leden steeg in 2011 tot resp.  157 en 275, daarmee zijn we de grootste actieve Vogelwerkgroep in Vlaanderen. We hopen het  in 2012 minstens even goed te doen!

Aan activiteiten geen gebrek: in de winterperiodes volgen ganzen- , watervogel-, aalscholver slaapplaats-, stootvogel- en wulpen slaapplaatstelling zich in snel tempo op. We plannen een daguitstap naar Duinkerke en een weekendje naar de Boulonnais . Er is onverwacht nog één plaats vrijgekomen, interesse: mail naar buk@telenet.be.  We leven ons uit  met de Mystery bird quiz en de gezellige retorica avonden. Op zaterdag 25 februari gaan we in groep naar de Belgische Vogeldag te Wilrijk waar we een Mergus stand gaan bevolken en bijleren tijdens de vele spreekbeurten (o.a. Lars Svensson). Belangstelling om mee te gaan: contacteer frank.descheemaeker@skynet.be– alle info op www.natuurpunt.be/vogeldag -.

In het voorjaar nemen we voor het zesde opeenvolgende seizoen deel aan het monitoring-  en weidevogelbeschermingsproject. Onze broedvogelinventarisaties vormen de basis voor een effectieve bescherming van alle waardevolle polderpercelen… meetellen a.u.b.! We proberen tevens de Steenuilen niet te vergeten en te genieten van de stuwtrek langs de Fonteintjes om iets zeldzaams te ontdekken of mee te pikken.

De traditionele woensdagavond excursies komen opnieuw in zicht: een fietstocht doorheen de Uitkerkse Polder, bezoek aan de Blikken en de Sophiapolder, een wandeling doorheen Bulskampveld of de Assebroekse Meersen, enz…enz… Verrassingen gewaarborgd!!!

We vergeten natuurlijk onze zwaluwen niet. Dank zij een uitgebreid sensibilisatie-, beschermings-  en subsidiewerk konden we de achteruitgang van de populaties in de regio een halt toeroepen, daar zijn we fier op.  Zwaluwen maken ook het onderwerp uit van eerste Mergus Award, die in 2012 aan Emmanuel Crul en NP Damme zal uitgereikt worden voor hun inzet bij de zwaluwenbescherming.

In augustus en september krijgen we een korte rustperiode. We genieten van de najaarstrek en het Mergus ledenfeest met de bus naar een prachtig natuurgebied, traditioneel op de tweede zondag van september. In oktober gaan we naar Andalucia , Zuid-Spanje. Nog drie vrije plaatsen kunnen ingevuld worden door doorgewinterde vogelaars, interesse in het programma: mail Frank.

Beginnen de wintergasten opnieuw toe te komen, dan trekken we naar de Lac du Der voor de Kraanvogels en we zien reeds uit naar het volgend Vogelfestival in Damme.

Naast de tientallen persoonlijke- en groepsactiviteiten zijn we natuurlijk ook terecht trots op onze website www.mergus.be met zijn schitterende rubrieken als de Reisverslagen (Valérie nogmaals bedankt – ze zijn echt uniek), het Fotoalbum, de Activiteitsverslagen, de Projecten enz… Sinds kort actief: het Ledengedeelte met de resultaten van al onze onderzoeken in de vorm van Monitoringrapporten.

Tot slot een woord van dank aan alle leden voor hun vrijwillige, belangloze en gratis inzet voor de natuur en aan het NBO en Natuurpunt Studie/Dominique V. voor de financiële en praktische hulp.

Frank De Scheemaeker,  31 december 2011.