BLIKVANGERS van 14-05 tot en met 20-05-2012

Machteld Kaesemans

Blonde Ruiter / Jan Baert.


Een zeer zeldzame Blonde Ruiter gevonden door Jan Baert, lokte tientallen vogelaars naar de Lage Moere in Varsenare.

Soms hield deze kleine steltloper zich mooi schuil in het lange gras of in een inham, soms maakte hij een vlucht samen met Bontbekplevier, Temmincks en Krombekstrandloper, tot wanhoop van de aanwezige vogelspotters die zonder resultaat naar het binnenland, zelfs Frankrijk mochten terug reizen!

Voor de rest werden er 45 speciale soorten genoteerd.

De sierlijke Steltkluut was talrijk aanwezig, tot 9 samen in de Uitkerkse Weiden.

Ransuil, Kerkuil, Bosuil en ook nog een Velduil werden gespot.

Op betere dagen, wat het weer betreft, hoorde men eindelijk de zang van Kleine Karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger, Spotvogel, Tuinfluiter e.a.

Wordt het nog echt lente?Blonde Ruiter, foeragerend, baltsend, vliegend.

1-2-3 / Jan Baert,  4 / Patrick Beirens,  5-6 / Dimitry De Wilde.WAARNEMERS:

Bart De Craemer, Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Danny Claeysier, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Frederik en Nayana Willemyns, Geert Carette, Geert De Clercq, Geert Vanhulle, Gerald Driessens, Hans Compernolle, Jan Baert, Jan D’hondt, Johan Buckens, Karim Neirynck, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Kris Lesage, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Janssens, Monica Acton, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul D’hoore, Peene Dirk, Pieter Van Hauwaert, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Roland Vannieuwenhuyse, Romain Deloof, Ruben Saey, Régy Goemaere, Stefan Keereman, Stijn Cooleman, Sven Maly, Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Yves Baptiste, Jan Swimberghe, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduyster J.P., Peter Adriaens, Jeremy Demey, Houthoofd Christophe, Robrecht Debbaut, Simon Vyncke, WDDI, Raphael Lebrun, Patrick Beirens, Fonny Schoeters, Denis Devos, Guido Minnaert, Wout De Rouck, Luc Boon, Herman Blockx, Rijn Van Maele, Hans De Blauwe, Daan Verschelde, Pieter Vantieghem, Simon Feys, Stijn Brny, Eric Cuvelier, Dimitry Van de Populiere, Robin Vermylen, Wouter Courtens, Miel Ferdinande, François Doyen, Jean Hugé, Diane Muraille, Marc Rogghe, Tom Vandezande, Olivier Dupont, Edward Debbaut, Nicolas Dutoit, Koen Devos, Stocman François, Tim Adriaens, Pascal Boland, Daan Verschelde, Nicolas Vanermen, Roland Bultinck, Guy Vercauteren, Laurent Raty, Tom Martin, Peter Bastiaensen, Jean-Marie Testaert, Vincent Bulteau, Robin Gailly, Christian Paquet, Christophe Jacobs, Koen Vandepitte, Gilles Delforge, Jean-Pierre Robert.
Ransuil / Benny Dewitte,   Bosuil /  Rik De Jaegher,   Velduil / Freddy Cordy.VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=Steltkluten.

1 / Yves Baptiste,  2 / Peter Adriaens,  3 / Filip De Ruwe.Kwartel: Weiden Damse Vaart West.

Wilde Zwaan: Kleyne Vlakte.

Zomertaling: Uitkerke Weiden, Achterhaven.

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Lepelaar: De Fonteintjes, Weiden pompje, Achterhaven, Bunkerweiden, Het Zwin, Lindenhof, Uitkerke Weiden.

Visarend: Fonteintjes.

Wespendief: Doeveren, Lage Moere, Snellegem, Kasteel Rooiveld.

Rode Wouw: Kasteel Wappenaar.

Bruine Kiekendief: Uitkerke, Damme, Zuienkerke, Houtave, Achterhaven, Varsenare, Heist, Meetkerke, Ettelgem.

Grauwe Kiekendief: Lage Moere.

Havik: Zwinbosjes.

Slechtvalk: Brugge, Oostendse Vaart.

Steltkluut: Uitkerke Weiden, Lage Moere, Weiden Pompje, Roksem Put.

Bosruiter: Lage Moere, Weiden Rijkswacht, Achterhaven, Uitkerke Weiden.

Kleine Strandloper: Weiden Pompje, Lage Moere.

Temmincks Strandloper: Weiden Pompje, Lage Moere, Achterhaven, Kleyne Vlakte.

Krombekstrandloper: Lage Moere.

Paarse Strandloper: Strand De Haan tot Wenduine.

Blonde Ruiter: Lage Moere.

Dwergstern: Strand Westdam Zeebrugge, Strand Blankenberge-Zeebrugge, Zee te Zoute.

Grote Stern: Strand te Zwinbosjes, Strand Blankenberge-Zeebrugge.

Kerkuil: Ver Assebroek, Assebroek Meersen, Lage Moere.

Bosuil: Jabbeke Maskobos, Ryckevelde.

Velduil: Weiden pompje, De Haan.

Zwarte Specht: Kampveld, Kasteel Rooiveld.

Wielewaal: Fonteintjes, Hoeke, Lage Moere, Damse Vaart, Houtave, Oostkerke, Zwinbosjes, Nieuwenhoveweiden.

Boomleeuwerik: Zwinbosjes.

Cetti’s Zanger: Heist, Damme, Zeebrugge. Achterhaven, Fonteintjes, Blauwe Toren, Jabbeke, Uitkerke, Zeekanaal.

Orpheusspotvogel: Sashul Heist.

Sprinkhaanzanger: Rietveld Pelikaan.

Braamsluiper: Voorhaven, Zeebrugge, Heist, Torhout, Aartrijke, De Haan, Roksem put,Achterhaven, Beernem.

Beflijster: Zwinbosjes.

Blauwborst: Houtave, Damme, Achterhaven, Varsenare, Uitkerke, Vlissegem, Beernem, Lage Moere.

Nachtegaal: Zwinbosjes, De Warande.

Gekraagde Roodstaart: Assebroek Meersen, Beverhoutsveld, Blauwkasteelhoek.

Boompieper: Achterhaven, Kampveld, Hoge Moere, Westdam.

Rouwkwikstaart: Weiden Pompje.

Engelse Kwikstaart: Kleyne Vlakte, Pompje.

Noordse Kwikstaart: Fonteintjes.

Kleine Barmsijs: Sashul Heist.

Goudvink: Heist Bosje.

Appelvink: Fonteintjes.

Grauwe Gors: Hoge Noen.

Geelgors: Houtave Hoge Moere.1: KLeine Karekiet / Régy Goemaere.

2: Rietzanger / Patrick Keirsebilck.

3: Bosrietzanger / Ruben Saey.


Machteld Kaesemans  22-05-2012.