BLIKVANGERS van 09-05 tot en met 15-05-2016

Machteld Kaesemans

2016-05-17 Poelruiter Patrick Keirsebilck

Poelruiter  /  Patrick Keirsebilck.

 

De nieuwkomers van deze week zijn: poelruiter, grauwe klauwier, grote karekiet en de zeer zeldzame roze spreeuw.

 

Andere leuke soorten om nogmaals in de kijker te plaatsen zijn zeker zwarte ibis, rode en zwarte wouw, kleine- en temmincks strandloper. Wespendieven worden nu regelmatig gezien net als de visarend.

 

In deze periode trekken de zangvogels mijn volle aandacht. Braamsluiper, grasmus, zwartkop en tuinfluiter zijn allen van de familie “Sylvia”, maar moeilijk te vinden indien men de zang niet kent. Ze zitten in heesters, onderbegroeiing, braamstruiken enz. dus meestal  tussen de bladeren.  Persoonlijk vind ik de merel een van de beste zangers. Ze noemen hem de meester-alt van het koor, terwijl de nachtegaal de operazanger is.

 

Een leuke anekdote was de vondst van een Amerikaanse zeearend in Lissewege aan restaurant Ter Doest. Het kwam op Focus TV zodat heel wat mensen hierover praten. Deze vogel is natuurlijk een escape en  reeds lang verdwenen…naar waar???

 

Dit was het, tot volgende week.

 

PS: De exacte locatie van elke vogel kan je terugvinden door een klik op de link tussen de foto’s.

 

 

Wespendief

 

2016-05-17 Wespendief Marnix Vyncke

Marnix Vyncke

 

2016-05-17 Wespendief Johan Buckens

Johan Buckens

 

 

WAARNEMERS:

Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Benedict De Laender, Bert Verpoorten, Bob Vandendriessche, Catherine Priem, Charlotte De Ghellinck, Daniël Wybo, Dany Depauw, Deseure Noel, Devos Johan, Dieter Coelembier, Djillali Nadia, Dominique Verbelen, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Erwin Derous, Filip Christiaens, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Frank Van De Velde, Fred Vanwezer, Freddy Rogiers, Frederik Madou, Frederik Noppe, Frederik Willemyns, Gabriel Vanhulle, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Geert Spanoghe, Geert Vanhulle, Guido Orbie, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Matheve, Hans Vansteenbrugge, Heidi Rau, Hilbran Verstraete, Isabelle Bossuyt, Iwan Lewylle, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan De Wit, Jelle Quartier, Jens Derycker, Jo Packet, Jo Seynaeve, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Van Heulebrouck, Jonas Ghyselen, Joost Dewyspelaere, Joost Vandenberghe, Jos Simons, Karim Neirynck, Koen Baute, Koen Vandepitte, Kris De Wit, Kris Lesage, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Lut Rogiers , Maaike Mouton, Maarten Mortier, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Martijn Roos , Mylle Johnny, Natuurpunt Studie, Nicolas Vanermen, Noël Vervaecke, Oliver Mechthold , Olivier Dochy, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Maertens, Peter Depodt, Philippe Deprez, Pierre Blockx, Pierre Tavernier, Reinhardt Strubbe, Reinoud Allaert, Rik Baes, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Rony Lierman, Rousseau Corentin, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sarah Dalle, Sebastiaan Hanoulle, Sebastien Crahay, Serge Allein, Sien Van Looveren, Stef Vlietinck, Stefaan Brinckman, Steven D’haese, Stijn Borny , Sven Maly, Thijs Tanghe, Tim Caers, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vandeputte Christian, Verduystert J.P, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Trio, Wouter Courtens, Wouter Faveyts, Wouter Van Gasse.

 

 

Roze Spreeuw

 

2016-05-17 Roze Spreeuw Wim Deloddere

Wim Deloddere

 

 

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Braamsluiper  /  Grasmus  /  Zwartkop  /  Tuinfluiter

 

2016-05-17 Braamsluiper Chris Melis 2016-05-17 Grasmus Herman Blockx

2016-05-17 Zwartkop Marc Nollet 2016-05-17 Tuinfluiter Ruben Saey

Chris Melis  /  Herman Blockx  /  Marc Nollet  /  Ruben Saey

 

VOGELLIJST

 

Kwartel

Zomertaling

Krooneend

Geoorde fuut

Zwarte ibis

Lepelaar

Roerdomp

Purperreiger

Grote zilverreiger

Visarend

Wespendief

Rode wouw

Zwarte wouw

Bruine kiekendief

Blauwe kiekendief

Grauwe Kiekendief

Havik

Smelleken

Slechtvalk

Steltkluut

Strandplevier

Poelruiter

Bosruiter

Kleine strandloper

Temmincks strandloper

Noordse stern

Dwergstern

Zwarte stern

Zomertortel

Kerkuil

Bosuil

Velduil

Zwarte specht

Grauwe klauwier

Wielewaal

Cetti’s zanger

Grote karekiet

Sprinkhaanzanger

Braamsluiper

Roze spreeuw

Blauwborst

Nachtegaal

Gekraagde roodstaart

Paapje

Bonte vliegenvanger

Boompieper

Rouwkwikstaart

Noordse kwikstaart

Europese kanarie

 

 

Merel    /    Nachtegaal

 

2016-05-17 Merel Marc Nollet 2016-05-17 Nachtegaal Johan Buckens

Marc Nollet    /    Johan Buckens

 

Machteld Kaesemans  17/05/2016