BLIKVANGERS van 13-06 tot en met 19-06-2016

Machteld Kaesemans

2016-06-21 Ooievaars Rudy Deplae

Ooievaars  /  Rudy Deplae.

 

Deze week geen enkele nieuwe soort behalve een ontsnapte Amerikaanse zeearend.

 

Ik heb dan maar gezocht naar enkele opvallende gebeurtenissen bij de regelmatig geziene vogels. De ooievaars, altijd mooi om te bekijken en te fotograferen, deden het bijzonder goed in de broedperiode. Zestien juveniele ooievaars werden deze week geringd in het vernieuwde Zwin. Ondanks de ingrijpende werken waren er 4 à 6 jongen meer dan gewoonlijk. Ook op andere plaatsen bleken deze vogels productief.

Lepelaars, een soort waarop men niet uitgekeken raakt, bleven in mooie getallen in onze streek. Spijtig, er zijn  tot hiertoe geen broedgevallen bekend. De kleine zilverreiger dacht wel aan de toekomst en heeft gebroed op een tweetal plaatsen .

 

De veldleeuwerik waarvan we de uitbundige zang meer en meer moeten missen, wil ik hier ook eens in de kijker plaatsen. Het aantal broedparen is zo drastisch gedaald dat deze vogel op de Rode Lijst als kwetsbaar wordt aangeduid.

 

In een van de vorige blikvangers plaatste ik een afbeelding van insecteneters. Ditmaal gaat het over zaadeters. Bekijk aandachtig de snavel van vink, groenling, putter, kneu en kruisbek. Er zijn natuurlijk nog meer zaadeters, trouwens bij het voederen van hun kroost vangen en eten ze ook insecten.

 

Dit was het voor deze week. Volgende keer zien we wel welk nieuws ons bereikt in deze verregende dagen!

 

Groetjes,

Machteld.

 

 

Lepelaars

 

2016-06-21 Lepelaars Marnix Vyncke

Marnix Vyncke

 

 

Kleine Zilverreiger

 

2016-06-21 Kleine Zilverreiger Marc De Ceuninck

Marc De Ceuninck

 

 

WAARNEMERS:

Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Mortier, Claire Fery, Danny Claeysier, Dany Depauw, Deseure Noel, Devos Johan, Dominique, Dominique Verbelen, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Erwin Sys, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Frederik En Nayana Willemyns, Frederik Willemyns, Gaby Wieme, Gerin Pascale, Guido Orbie, Guido Rappé, Hannes Ledegen, Hans Compernolle, Hans Vansteenbrugge, Hilbran Verstraete, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan D’hondt, Jan Swimberghe, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Van Heulebrouck, Johan Vandepitte, Karina Samyn, Koen Baute, Koen Maertens, Kris De Wit, Kris Van Scharen, Kurt Van Damme, Lies Coddens, Lowie Lams, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Lut Rogiers , Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Batsleer, Marc Lievrouw, Marc Nollet, Marc Van Daele, Marnix Vyncke, Miguel Depoortere, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Maertens, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sebastiaan Hanoulle, Serge Allein, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stefaan Cornelus, Thijs Tanghe, Valérie Goethals , Verduystert J.P, Wauters Jean, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Rommel.

 

 

Veldleeuwerik

 

2016-06-21 Veldleeuwerik2 Marnix Vyncke

Marnix Vyncke

 

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Vink  /  Kneu  /  Groenling  /  Putter.

 

2016-06-20 Vink Marc Nollet 2016-06-20 kneu Marc Nollet

 

2016-06-21 Groenling Geert Vanhulle 2016-06-21 Putter Geert Vanhulle

1 & 2 Marc Nollet    /    3 & 4 Geert Vanhulle

 

 

VOGELLIJST:

 

Kwartel

Zomertaling

Geoorde fuut

Lepelaar

Kwak

Grote zilverreiger

Amerikaanse zeearend (escape)

Wespendief

Bruine kiekendief

Blauwe kiekendief

Havik

Slechtvalk

Waterral

Grote stern

Zomertortel

Kerkuil

Bosuil

Zwarte specht

Wielewaal

Boomleeuwerik

Cetti’s zanger

Sprinkhaanzanger

Braamsluiper

Blauwborst

Nachtegaal

Gekraagde roodstaart

Kruisbek

 

 

Kruisbek

 

2016-06-21 Kruisbek Johan Buckens

Johan Buckens

.

.

Machteld Kaesemans  20/06/2016