MERGUS ZOMERFEEST naar de Tiengemeten

Machteld Kaesemans

2016-09-11 Tiengemeten groep Marc

 

Het was een hoogdag voor de Mergussers op zondag 11 september toen ze per bus vertrokken naar het natuureiland Tiengemeten in  Zuid-Holland. Onze voorzitter Frank kon er niet bij zijn wegens zijn verblijf in het buitenland. De organisatie was in handen van Johan Van Heulebrouck en Karina Samijn met groot succes.

 

In dit verslag kunnen jullie de sfeer opsnuiven aan de hand van foto’s en korte impressies van de deelnemers, aangevuld met de waarnemingslijst van Johan Steuperaert.

 

 

2016-09-11 Tiengemeten Marc De Ceuninck 2016-09-11 Michele Masson

2016-09-11 Marc 2016-09-11 Tiengemeten Michele Masson

 

 

Roger en Nancy Goegebeur:

“Het was voor ons een eerste kennismaking met de Mergus medewerkers.

Een enthousiaste, gedreven groep vogelkenners, die graag hun kennis delen met zowel ervaren als onervaren vogelliefhebbers.

Het buffet was echt lekker, het bezoek aan de Tiengemeten was perfect getimed en toch hadden we ruim de tijd om dit prachtig natuurgebied te leren kennen.

Het weer was prachtig, onze gids was onderlegd en kon de soms humoristische uitlatingen van Vlamingen over Nederlanders luchtig opvatten.

Het “smaakt” naar meer”.

 

 

2016-09-11 Benedict 2016-09-11 tiengemeten2 Marc

 

 

Michele Masson:

“Het was een fijne dag.

Oprechte dank aan de organisatoren”

 

Marc:

“Hierbij enkele sfeerbeelden van een toffe dag!!”

 

 

2016-09-11 Tiengemeten Benedict

 

 

Hans Delrue:

“Het was een leuke dagreis met wat spetterende regen s’ morgens. Toen we van de boot stapten was het gelukkig weer droog en spotten wij onze eerste boomvalk.

Wat verder was er een leuke plas vol vogels o.a. kanoet en kleine strandloper. Voor mij was het daar een nostalgisch moment bij het weerzien van de kleine plevier. Waar zijn de jaren gebleven dat je in de Achterhaven op 1 dag strand-, kleine-, en bontbekplevier kon zien?

Het eten was lekker in de herberg.

In de namiddag begon de zon wat door te breken en zodoende te warm in die zwarte kleren die ik aan had.

Na een lange wandeling langs de Schotse runderen kwamen we opnieuw bij een grote plas met pijlstaart. Niet ver daarvan konden  we genieten  van zomertalingen in eclips kleed.

Plots dacht ik weer aan de busreizen met de Wielewaal, waar ik in Nederland eens zag dat wielewalen op de grond gingen zitten, uitgeput door hun trek.

Dit vergeet ik nooit meer.

Doe zo voort vogelvrienden”

 

 

2016-09-11 Tiengemeten 2 Benedict 2016-09-11 Marc1

 

 

 

WAARNEMINGSLIJST:

 

Kokmeeuw, zwarte kraai, wilde eend, boerenzwaluw, witte kwikstaart, ekster, boomvalk, krakeend, knobbelzwaan, meerkoet, watersnip, aalscholver, slobeend, zomertaling, goudplevier, brandgans, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, bruine kiekendief, bontbekplevier, graspieper, blauwe reiger, pijlstaart, fuut, wintertaling, ijsvogel, buizerd, rietgors, spreeuw, kleine strandloper, fazant, lepelaar, grauwe gans, torenvalk, kneu, gele kwikstaart, waterral, oeverzwaluw, visarend, roodborsttapuit, sperwer, houtduif, koolmees, cetti’s zanger, holenduif, groenling, grote Canadese gans, grote bonte specht, groenpootruiter, kemphaan, kievit, oeverloper, grutto, krombekstrandloper, bosruiter, bonte strandloper, kluut, ringmus.

 

 

Ik hoop dat jullie de belangstelling van de deelnemers, de sfeer in de groep , de schoonheid van het eiland, de algemene tevredenheid hebben kunnen smaken!!!!

 

Machteld en het Mergusbestuur.

 

Foto’s: Marc De Ceuninck, Benedict De Laender, Michèle Masson.