verslag winterfeest Mergus op vrijdag 3 februari 2017

Johan Van Heulebrouck


 
Hoys vrienden van de Mergus,
 
Vrijdag 3 februari 2017 was het terug zover, weliswaar ietsje later dan op andere jaren.  Dat maakte het nog wat extra spannend, we keken er dan ook massaal naar uit : het niet te versmaden winterfeest van Mergus editie 2017.   The place to be voor alle vogelaars uit het Brugse Ommeland.  Aan de massale opkomst te zien hebben onze vogelaars het ook zo begrepen.  We konden terug een zeventigtal aanwezigen verwelkomen, dit doet ons bestuur heel veel deugd en bezorgt ons de nodige adrenaline om op ons gevleugelde élan door te gaan.
 

 
Op aangeven van onze nieuwe archivaris Jan ben ik even in de Mergus archieven gedoken, ik ben tot de vaststelling gekomen dat op vrijdag 20.01.2011 het eerste winterfeest heeft plaatsgevonden.  Dit was met andere woorden reeds de zevende editie.
 
We zweren bij het beproefde concept dat de voorbije jaren zijn deugdelijkheid heeft bewezen.  We trokken terug naar Vormingplus.  We zijn daar steeds welkom en voelen er ons “thuis”.  Barman Peter was ook van de partij die we beschouwen als lid van de mergus-familie. Zo houden we onze goede perscontacten zowel met de openbare omroep als met de commerciële omroep op peil.
 
We zouden geen Bourgondiërs zijn als we niet starten met een welkomstdrankje.  Weliswaar net vallend in de maand van tournée minérale konden onze sympathisanten ook een consummatie of beter consumptie met een vleugje alcohol bestellen.  Mocht Kurt Van Eeghem ook mergus sympathisant zijn, hij zou ons uitleggen dat consummatie een gallicisme is dat komt van het Franse consommation. In ons mergus jargon spreken wij eerder van Frankisme al vraag ik me af of Kurt zou weten wat wij hiermee bedoelen?
 

 
We keren terug tot de orde van de dag.  Onze met unanimiteit herverkozen voorzitter Frank opende de avond met zijn welkomstwoordje.  Frank blikte terug op een eerder elektrisch geladen werkjaar 2016. Zo leveren ook wij onze bijdrage tot een verminderen van de CO² uitstoot. Onze Machteld werd daarbij terecht gehuldigd voor haar blijvende inzet voor haar wekelijkse blikvangers, zonder twijfel is deze schitterende rubriek de belangrijkste troef om de aantrekkelijkheid van onze website te behouden! Deze activiteiten 2016 werden geïllustreerd aan de hand van een doorlopende powerpoint presentatie van Marc Nollet.
 

 
Guido Orbie werd door Frank bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Brugse slechtvalken en Paul Maertens werd veel succes toegewenst bij de verderzetting van dit project.
 
Frank maakte ook al wat reclame voor onze activiteiten in 2017. Naast ons winterfeest is een tweede hoogtepunt ons zomerfeest dat zal doorgaan op zondag 24 september 2017. We trekken richting de Liereman onder leiding van onze excursieleidster Karina Samyn.
 
Dan werd Willy Vermeersch naar voor geroepen. ‘Onze’ Willy werd terecht in de bloemetjes geplaatst voor zijn jarenlange beschermingsacties ten voordele van de zwaluwen in het algemeen en van de gierzwaluwen in het bijzonder. Willy mocht uit handen van onze Voorzitter de felbegeerde mergus Award 2017 in ontvangst nemen.  Willy kreeg net geen staande ovatie.
 

 
Daarna was het de beurt aan René Beijersbergen.  Réne kwam ons een zeer boeiende spreekbeurt geven over 35 jaar tellingen en bescherming van de Hoge Platen in de Westerschelde. We kwamen te weten hoe de aantallen grote sterns en dwergsterns fluctueerden en wat daarbij bepalende factoren zouden kunnen zijn.
 

 
Tenslotte was het beurt aan onze verantwoordelijke social media en new website Marc Nollet om ons nieuw logo en onze nieuwe website voor te stellen. Onze webmaster Tuur was verontschuldigd.
 

 
Marc legde ons uit hoe de keuze op ons nieuw logo gevallen is.  Zeven personen dienden een voorstel in, onze keuze is gevallen op het ontwerp van dhr. Elie D’hondt.  Dhr.  D’hondt werd naar voor geroepen voor ontvangst van een welverdiende attentie, een warm applaus viel hem ten deel.
 

 
Daarna mochten de andere indieners van een ontwerp ook een attentie in ontvangst.  Helaas werd Marc met één vervelende valse noot geconfronteerd. In plaats van het nieuwe logo schoot een recent gesignaleerde exoot van Noord-Amerikaanse afkomst door ons beeld. Of zijn visum in orde was konden we totnogtoe niet achterhalen.
 

 
Frank kon een prachtige avond afsluiten door zijn laatste wintersolden van de hand te doen, de laatste Mergus polo’s met oud logo. Alle tellers en uitwerkers konden een gratis broedvogelrapport 2015 meenemen. De bar werd terug voor geopend verklaard voor verdere netwerking !
 

 
Namens het kernbestuur en onze vele mergus sympathisanten sluiten we graag af met een oprecht woordje van dank voor onze voorzitter Frank.
 
Johan van Heulebrouck
Secretaris mergus