WEEKNIEUWS 2017/14: mooi weer – zwaluwen – bruine kiek – AV NP – agenda

Marc Nollet

 

MOOI WEER

Voor zondag a.s. wordt mooi en warm weer voorspeld: ideaal om een broedvogeltelling te lopen of om in de Fonteintjes te genieten van de unieke stuwtrek aldaar bij zulke weersomstandigheden.  Zwaluwen en andere voorjaarstrekkers (Purperreiger, Beflijster en wie weet Visarend) zullen mogelijks massaal doortrekken. Stefan Keereman en co verwelkomen jullie allemaal vanaf  een halfuurtje voor zonsopgang .

OPROEP CONTROLE TELLINGEN ZWALUWEN IN GROOT OOSTKAMP

We feliciteren Patrick K en de gemeenteraad van Oostkamp met hun beslissing om subsidies toe te kennen aan hun inwoners die zorg dragen voor hun zwaluwennesten. Patrick K is naarstig op zoek naar vogelaars die in juli de ingezonden formulieren/plaatsen willen gaan controleren. Patrick zelf, Romain en Joris zijn al kandidaat  … maar met een zestal vogelaars zou werk het toch beter verdeeld zijn. Wil je ook je steentje bijdragen – zend dan een mailtje naar frank.descheemaeker@skynet.be

BRUINE KIEKENDIEF

Anny Asselin meldt ons het volgende.

Enkele dagen geleden werd een wijfje Bruine Kiekendief gewond aan de vleugel gevonden in het departement Loir-et-Cher in Frankrijk. De vogel heeft al een “geschiedenis”, getagd in 2014 in Terhole-Zeeland, broedverdacht nabij Philippine in 2015, gebroed in 2016 in Houtave, maar nest mislukte in jongstadium. Toen we de jongen gingen wingtaggen samen met Rik De Jaegher en Jan Baert was het nest leeg.  Haar foto staat hierboven en via deze link kan je ook haar Lifelist bekijken.

De vogel is overgebracht naar een vogelasiel en ze zullen me laten weten wanneer ze wordt losgelaten. Hopelijk kan ze nadien nog onze contreien terug aandoen!

vriendelijke groeten, blijvende dank voor jullie inzet in het project en ogen open voor gekleurmerkte vogels! Zie ook bijlages.    Anny

OPROEP OM ONZE VOGELWERKGROEP TE VERTEGENWOORDIGEN OP DE NATUURPUNT ALGEMENE VERGADERING

Niemand van het Mergus kernbestuur is vrij op 22 04 – de meesten zijn ingeschreven voor de trip naar Zeeuws-Vlaanderen olv Eddy Gadeyne die dag) en dus zoeken we Mergussers/Natuurpunters die ons willen vertegenwoordigen. Altijd een leerrijke netwerkdag! Wie zich geroepen voelt – graag een mailtje naar frank.descheemaeker@skynet.be!

2 keer per jaar komen de afdelingen, werkgroepen, beheerteams en de leden van de Raad van Bestuur samen op de Algemene Vergadering van Natuurpunt. Onze werkgroep heeft recht op één stemgerechtigd lid dat de werkgroep vertegenwoordigt in de deelvergadering van Natuurpunt Studie vzw. 

De stemgerechtigde leden worden gemandateerd voor één jaar, vanaf begin maart 2017 tem eind februari van het volgende jaar 2018. De Algemene Vergadering van Natuurpunt vzw en van de specifieke verenigingen gaat door op:
zaterdag 22 april 2017 te Antwerpen, De Stroming – Nationalestraat 111.  EN  zaterdag 2 december 2017 te Antwerpen, De Stroming – Nationalestraat 111.

De stemgerechtigde leden ontvangen een persoonlijke digitale uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt Studie vzw. Bij de uitnodiging zit een volmachtformulier. Indien je niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering, kan je door middel van dat formulier volmacht geven aan een andere actieve vrijwilliger binnen de werkgroep.

Graag vragen we je om spoedig de naam en het mailadres door te geven van de persoon die voor jouw werkgroep mag worden aangeschreven als stemgerechtigd lid. 

Dank bij voorbaat.  Vriendelijke groeten,   Annelies
Annelies Jacobs
Natuurpunt dienst Studie • Werkgroepencoördinator
GSM: 0493 – 61.74.54

AGENDA

PAASMAANDAG 17 APRIL 2017: een ganse dag naar het HALLERBOS

Paasmaandag, de traditionele wandeling met Jef. We gaan naar Hallerbos, de boshyacinten zullen in bloei staan. Vele hectaren tussen de statige beuken, prachtig. Andere voorjaarsbloeiers staan er ook, vlinders en vogels zijn er ook. 

Trefpunt : randparking Steenbrugge om 08h30 carpool
meebrengen : picknick en drank voor de ganse dag, gidsen, vlindernet, verrekijker, loupe
einde wandeling : ong. 17u30.

laat weten voor 15 apr, als je meegaat via een mailtje naar jefkaom@hotmail.com

ZATERDAG 22 APRIL 2017 : een unieke  ganse dag naar de verborgen hoekjes in ZEEUWS-VLAANDEREN – o.l.v stootvogelspecialist en auteur EDDY GADEYNE.

Afspraakpunten – carpooling

8u15: Havenrandparking Brugge Louis Coiseaukaai (tov politiehuis) of   8u35: Grens rand parking Sint-Anna Ter Muiden (net voorbij grens rechts)

Of 9u00  aan het vertrekpunt van de excursie:  parking CLETEMSPOLDER Zeeweg 13, 4503 PC GROEDE (dit is de grote parking naast restaurant de Deining).

Programma: we bezoeken achtereenvolgens de Cletemspolder, de Breskens trektelpost, het nieuwe unieke natuurgebied  de Waterdunen, de kreken rond Ijzendijke en eindigen de dag wellicht in de Sophiapolder. Over de middag is het mogelijk om in een gezellig cafeetje jullie boterhammen op te smullen en iets te nuttigen. Terug richting Brugge – ca 18u00. Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, wandelschoenen, picnic, drank, zonnecreme bij mooi weer. Graag inschrijven via mailtje naar frank.descheemaeker@skynet.be

 MAANDAG 1 MEI 2017 : jaarlijkse herdenking Guido Burggraeve

 Guido Burggraeve, conservator van het Zwin, overleed op 14 maart 2014. We herdenken  Guido voor al hetgeen hij voor het Zwin en de natuur in het algemeen betekende met een vroeg morgenwandeling in de Zwinbosjes te Knokke op maandag 1 mei 2017 .

De wandeling start om 6u00 stipt aan de ingang van het nieuwe Zwin gebouw te Knokke. Onder leiding van verschillende gidsen gaan we op zoek naar de nachtegaal, sprinkhaanzanger en boomleeuwerik. We hopen op een mooie trekdag met wie weet… visarend en purperreiger.

Wandelschoenen, verrekijker en vogelgids aanbevolen.

Om  9u30 volgt een herdenkingsmoment en een gezamenlijk ontbijt in de Shelter, het cafetaria van het vernieuwde Zwincentrum.  

Na het ontbijt is het mogelijk aan de uitzonderlijke prijs van 9€ het Zwin zelf te bezoeken.

De organisatie is in handen van de Natuurpunt Vogelwerkgroep Mergus. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met  Magda, haar familie, Natuurpunt afdeling  Knokke en Brugge, ANB en de provincie West-Vlaanderen.

Mogen we jullie beleefd vragen in  te schrijven voor deze herdenkingswandeling via mail  naar frank.descheemaeker@skynet.be .

Indien jullie wensen te genieten van het lekkere ontbijt – graag  € 12  overschrijven op de rekening van Mergus (IBAN  BE30380008481511 – SWIFT BBRUBEBB), p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding ontbijt Guido Burggraeve wandeling 2017.

Bruggelingen kunnen carpoolend vertrekken vanaf de  havenrandparking Louis Coiseaukaai om 5u30. 

Tot maandag 1 mei 2017. 

Magda Cuvelier – Frank De Scheemaeker

Een prettig en vogelrijk weekend gewenst.
Frank, jullie voorzitter.