EEN MOOIE AVOND TE DAMME – VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017

Frank De Scheemaeker

Net na 18u00 een aangenaam telefoontje van Robrecht – of ik het niet zag zitten om met enkele vogelaars af te zakken naar de Damse Stadswallen. Want ja – Johan Buckens had me al verwittigd – er waren toch wel enkele zeer mooie waarnemingen vandaag: Poelruiter, Porseleinhoen, Kleinst Waterhoen. Indien akkoord – afspraak 19u . Vlug enkele dichtbijwonende vogelaars opgebeld , boterhammen in recordtempo opgesmuld, vrouwlief van de uitzonderlijkheid van de waarnemingen ingelicht en op naar Damme. Inderdaad een avond om niet te vergeten. Een windstil licht scheen over de slikrandjes en algauw lieten de eerste Porseleinhoentjes zich zien en een Waterral zich horen. Op de plasjes zelf foeragerende Groenpootruiters (6), rustende Watersnippen (14), luid roepende Witgatjes en Oeverloper. Twee juveniele Lepelaars, 2 Ooievaars, 1 Grote en 1 Kleine Zilverreiger probeerden kleine en grote visjes te verschalken. Zowel Torenvalk, Buizerd (wit exemplaar), Sperwer en Bruine Kiekendief vlogen over. We verveelden ons geen seconde, de afwezigheid van de Kleinst Waterhoen liet geen ontgoocheld stemmetje in ons opborrelen. Toen ik bijna opperde – tijd voor afscheid – klonk zowel rechts (Emmanuel) als links (Wout) van me – daar is hij/zij. En onwaarschijnlijk maar waar – ons Kleinst Waterhoen – een adult dan nog wel – kwam uit de pitrus pollen vandaan gestapt en liet zich minutenlang vanop de slikrand bekijken. Echt super. Jammer dat de duisternis al wat begon in te vallen – maar het was toch wel echt leuk. Wie ook wil genieten van deze unieke sfeer – kan nu zondag a.s. 27 augustus o.l.v. conservator Rudy Deplae de Stadswallen vrij bezoeken tussen 09u30 en 11u30. Ingang langs de Damse Steenweg. Rudy vraagt met aandrang niet op eigen houtje dit kwetsbare , niet voor het publiek toegankelijke gebied te betreden. Marc Dc bedankt voor de foto’s en NP Damme voor de toegangsuitnodiging.

Foto – Kleinst Waterhoen met gewoon Waterhoen – Marc De Ceuninck