Verslag LAC DU DER 1/11 tot en met 4/11/2017

Machteld Kaesemans

Dag 1: Operatie maretak dixit buizerd

Woensdagmorgen 1 november klokslag 09.00u stonden 20 vogelaars op de randparking te Steenbrugge vertrekkensklaar om de reis naar Lac du Der aan te vatten.  Gewapend met verrekijkers, telescopen en de nodig fotoapparatuur zetten ze onder de leiding van Johan Debuck koers richting Franse grens.

Eens de péage Lille gepasseerd sloeg de telmicrobe reeds toe en startte Guido met het nauwkeurig bijhouden van het aantal maretakken langs de weg. Ik zelf hield het bij het tellen van buizerds, een stootvogel die opvallend talrijk aanwezig was. Gemiddeld om de 3 km zat er wel één op een paal… 92 stuks over een afstand van 270km.

Tijdens onze eerst stop langs de snelweg bleek Wims bolide een lekke band te hebben. Na een snelle interventie werd dit probleempje fluks opgelost… dit onder het toeziend oog van een roek die op een lantaarnpaal de vele picknickers nauwlettend in het oog hield.

Na een vlotte rit van 400km arriveerden we in “Le Clos du Vieux Moulin”. Enkele kilometers voor aankomst werden we reeds begroet door de eerste kranen… foeragerend tussen de maïsstoppels lieten ze hun typische roep horen: ‘Krro krro’… de jonge vogels een fluitend ‘tsjierp’.

Een eerste bezoek aan Lac du Der was al meteen een voltreffer: twee grote zaagbekken, pijlstaarten, een waterpieper die zich uitvoerig liet bewonderen en natuurlijk duizenden kranen. We sloten de dag uiteindelijk af met 51 verschillende vogelsoorten. 

Na een aperitiefje in de caravan zakten we af naar “Au Petit Pari” om samen te eten en plannen te smeden voor de volgende dag.

Dag 2: Op zoek naar de kroeskoppelikaan

’s Morgens mochten we het uitvliegen van de kranen bewonderen. Onder een grijsbewolkte lucht werd er naarstig gezocht naar de kroeskoppelikaan, een rode lijstsoort die normaal overwintert in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, maar nu al enkele dagen gespot werd in de regio. Tussen het maagdelijk wit van grote zilverreigers en knobbelzwanen was peli in de verste verte niet te bespeuren. Op aanwijzing van Karina trokken we dan maar naar Presqu’ile de Champeaubert.

In de omgeving van het kerkje poseerde een grote lijster in een populier. Grote lijster, populier en maretak… de perfecte ingrediënten voor een sfeervol schilderij, perfect in beeld gebracht door onze topfotografen. Een slechtvalk  liet zijn kunsten zien en ook hier waren de appelvinken alom tegenwoordig. Grote, kleine en middelste bonte specht roffelden of lieten hun typische roepjes horen. Maar de kroeskoppelikaan helaas, liet zich niet zien.

Tijdens het middageten te Larzicourt kwam de zon dan toch door het wolkendek priemen en genoten we nog van barmsijs, middelste bonte specht en opnieuw appelvink.

Op naar Matignicourt, een vijverrijk gebied met een mooie verzameling aan eenden soorten: tafeleenden, krakeenden, kuifeenden en krooneenden. De laatsten zijn vooral verzot op kranswieren en zoeken hun kostje al grondelend bijeen.  Ook Beverratten lieten zich op de verschillende vijvers bewonderen.

We sloten de dag af aan de dijk waar duizenden kraanvogels de Der binnenvlogen

Na het avondeten trokken enkelen op avontuur met Rik. Gewapend met licht en geluid reden we de mistige velden in… op zoek naar nachtdieren. Roepende bosuilen, enkele reeën en een trots poserende ransuil waren ons deel. Geen vos te bespeuren en ook de verhoopte kerkuilen lieten verstek. Morgen beter…  We vulden de lijst aan met  30 nieuwe vogelsoorten.

Dag 3: Porseleinhoen, choucroute en een vliegende deur.

Geen Lac du Der deze morgen. Door de dikke mistlaag misten we het unieke uitvliegen van de kraanvogels. Ze vlogen wel opvallend laag over de camping en waren des te beter te horen.  We trokken naar Etang de la Horre, waar de mist gelukkig optrok en we alsnog een prachtige ochtend beleefden.

Al snel zag Johan een porseleinhoen uit het riet tevoorschijn komen en mochten we op een slikplaat onze eerste steltlopers aanschouwen: oeverloper, witgat, zwarte ruiter en watersnip. Een dertigtal kleine zwanen dobberden statig op het meer en in de bosrijke rand spotten we middelste bonte specht en glanskop. Het typische roepje “pietsjeh” verried zijn aanwezigheid.

De streek is ook gekend voor de “choucroute paysanne”. Naar goede gewoonte werd er een stop ingelast om bij een familiebedrijf de nodige voorraad op te slaan.  De glooiende velden in de onmiddellijke omgeving zouden weleens voor enkele verrassingen kunnen zorgen. En zo gebeurde… een rode wouw liet zich uitvoerig bewonderen toen hij rustig over de ingezaaide akkers vloog op zoek naar veldmuizen of andere kleine zoogdieren. Even later spotte Frank een bruine kiekendief.

Aan Lac d’Amance beproefden we ons geluk… een vluchtig bezoek aan de kijkhut bracht ons niet veel nieuws, toen Riks arendsoog een ‘vliegende deur’ in de kijker had. Een juveniele zeearend vloog de plas over en maakte onze middag compleet.

’s Avonds trokken we weer naar de dijk om onder een prachtig ondergaande zon de kraanvogels te zien binnenvliegen. Zo’n 4000 wiekten en kantelden om hun plaatsje op de plas te veroveren.

Na het zeer lekker avondeten in ons vertrouwd adresje trok Rik er nogmaals op uit. Het was een heldere nacht en deze keer reageerden de kerkuilen zonder meer op zijn trukendoos.  We sloten de dag af met 19 nieuwe soorten.

Dag 4: Op zoek naar het record!

We kiezen voor een blitz bezoek aan de Der. Op een slikplaat werden er de voorbije dagen grutto, bonte strandlopers en tureluur gespot. Het vorige record van 103 vogelsoorten moet eraan! De lijst werd uiteindelijk aangevuld met goudplevier, groenpootruiter en bonte strandloper.

Inpakken en wegwezen. Op de terugweg werd het record van 2015 dan toch nog “verpulverd’. Riks team spotte een blauwe kiekendief en bracht de teller op 104. Trots en voldaan zetten we onze weg verder huiswaarts, uitgewuifd door een groepje speelse reetjes.

Op de terugweg telde ik 56 buizerds… opmerkelijk minder dan 3 dagen geleden. Vermoedelijk was de wind hier de spelbreker. Guido telde voortaan de eksters, want alle maretakken waren reeds geregistreerd.

Een toffe reis, prima gids, leuke groep en warme sfeer… het mooie weer zat hier zeker ook voor iets tussen.

Vogelsoorten: 104

Patrijs, fazant, grauwe gans, kolgans, knobbelzwaan, kleine  zwaan, bergeend, krakeend, smient, wilde eend, slobeend, pijlstaart, wintertaling, krooneend, tafeleend, kuifeend, grote zaagbek, dodaars, fuut, geoorde fuut, koereiger, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, blauwe reiger, aalscholver, rode wouw, zeearend, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, sperwer, buizerd, torenvalk, slechtvalk, waterral, porseleinhoen, waterhoen, meerkoet, kraanvogel, kievit, goudplevier, watersnip, wulp, zwarte ruiter, groenpootruiter, witgat, oeverloper, bonte  strandloper, kemphaan,  kokmeeuw, geelpootmeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif, turkse tortel, kerkuil, bosuil, ransuil, ijsvogel, kleine bonte specht, middelste bonte specht, grote bonte specht, groene specht, zwarte specht, gaai, ekster, roek, zwarte kraai, kauw, glanskop, matkop, zwarte mees, koolmees, pimpelmees, staartmees, veldleeuwerik, tjiftjaf, zwartkop, winterkoning, heggenmus, boomklever, boomkruiper, spreeuw, merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster, grote lijster, roodborst, roodborsttapuit, huismus, ringmus, witte kwikstaart, graspieper, waterpieper, vink, keep, groenling, sijs, putter, barmsijs, goudvink, appelvink, geelgors, rietgors en kneu.

Verslag: Kurt Van Damme

Foto’s: Patrick Keirsebilck, Danny Claeysier, Frank De Scheemaeker