Late broedgevallen van KERKUIL “Tyto alba” in Noord-West-Vlaanderen – november 2017

Machteld Kaesemans

Op zaterdag 11 november 2017  troffen we in Klemskerke een laat broedsel (eerste broedgeval op deze locatie) aan van de Kerkuil.

We ringden drie grote jongen

1 : vleugel 285  -293 gram

2 : vleugel 285  – 329 gram

3 : vleugel 275 – 240 gram

Enkele uren later stootten we in het nabij gelegen Vlissegem eveneens  op een laat broedsel : dit is een tweede broedsel voor deze locatie

Er vlogen 2 uilen vanachter de bak weg, in de bak zat een jong met vleugel 280 en gewicht 342 gram.

Het wijfje (geringd in 2012) zat in de andere bak.

Dus ook een gecontroleerd broedgeval. (2 of meer jongen)

Ook in Nederland werden zeer late broedgevallen genoteerd – zie o.a. de website van VWG VLIEGVLUG MEPPEL / http://www.vliegvlugmeppel.nl/

Voedselaanbod in de belangrijkste factor bij het bepalen van de optimale broedperiode van de Kerkuil. Al naargelang  de grootte van het aanwezig muizenbestand broeden deze uilen van februari tot november.

Of deze jongen de winter zullen overleven zullen we moeten afwachten.

Rik Vande Kerchove – rikvandekerchove@telenet.be